Danas imendan slave Leonarda, Leonardo, Dubravka i Dubravko!

Dubravko je društven, uporan, buntovan, razgovorljiv, aktivan, vješt, komunikativan i odlučan. Ime Dubravko je muško ime koje je nastalo od imenice dubrava, sa značenjem dub dubova šuma tj. hrastova šuma.

“Dubravka je dominantna, ugodna, blaga, realistična, autentična, vatrena, kreativna i ambiciozna osoba.”

Leonardo je muško ime njemačkog porijekla. Značenje imena dolazi od njemačkog Leonhard u značenju onaj koji je hrabar kao lav. Od latinskog leo što znači lav i starovisokonjemački harti, herti u značenju hrabar, smio.

“Leonarda je lukava, ekspresivna, optimistična, nadarena, aktualna, rječita, dosjetljiva i ambiciozna osoba.”

Pratite nas na društvenim mrežama!