Gradonačelnik Mario Rajn o izjavi koprivničkog gradonačelnika da će Koprivničke vode preuzeti Vodne usluge Križevci

Nakon najave da će Koprivničke vode preuzeti Vodne usluge Križevci u roku od 6 mjeseci, gradonačelnik Križevaca Mario Rajn kazao je u petak na
konferenciji za medije:

“Riječ je o procesu koji je sugeriran temeljem izmjena Zakona o vodama i
vodnom gospodarstvu. Ono što je moj kolega Jakšić stavio u kontekst nakon
održanog zajedničkog sastanka , postoji prijedlog uredbe Vlade koji,
naglašavam je prijedlog, i koji tek traži mišljenja javnopravnih tijela i tek
nakon toga ide na e-savjetovanje 30 dana i gdje mi i dalje zauzimamo jasan
stav da naš vodni isporučitelj uopće nije tako mali da bi ga se samo tako
olako trebalo preuzimati budući da ima jasnu definirano postojeće
vodouslužno područje. Naglašavam da je to i grad Križevci sa okolne četiri
općine koje su u konačnici suvlasnici , koje ima dva vodocrpilišta koja itekako
zadovoljavaju naše potrebe i koje kontinuirano ulaže, a riječ je o praktički
pravnom subjektu koje posluje nepune dvije godine.
Budući da godinama nismo bili u stanju pravno se uskladiti, sad
nakon što smo konačno prodisali, mislim da zaslužujemo priliku se
dokazati samostalno na tržištu. Uredba Vlade je u konačnici upravo ovo
što ime sugerira, nešto što Vlada donosi, ali sam proces do kad to dođe na
sjednicu Vlade će trajati narednih mjeseci i mislim da je korelacija koju je

kolega Jakšić spomenuo 6 mjeseci, ali u ovom trenutku to još nije bilo na e-
savjetovanju, a budite sigurni i nakon e-savjetovanja vjerujem da će biti

itekako još sugestija. To nije uredba koja se tiče samo Koprivnice i
Križevaca, nego općenito vodnogospodarskog sustava Republike Hrvatske.” – rekao je gradonačelnik Mario Rajn.(J.I)

Pratite nas na društvenim mrežama!