Hrvatski atletski savez sudjelovao u Focus Federation programu Europske Atletike

Predstavnici Hrvatskog atletskog saveza u sklopu Focus Federation programa Europske Atletike prisustvovali su sastanku Vijeća, te su imali priliku upoznati vijeće kroz kratku prezentaciju sa stanjem hrvatske Atletike.

HAS

Pratite nas na društvenim mrežama!