Međimurske vode: Projekte aglomeracija Donja Dubrava i Mursko Središće podupire više od 80% mještana

Međimurci su zadovoljni standardom i kvalitetom života mjesta u kojem žive, čemu bi dali prosječnu ocjenu 3,6 (školske ocjene od 1 do 5), pokazalo je istraživanje javnog mnijenja koje je agencija Ipsos Puls provela u sklopu projekata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Donja Dubrava i Mursko Središće.

Istraživanje je provedeno telefonskim putem u studenom 2019. godine, a cilj mu je bio utvrditi razinu informiranosti lokalnog stanovništva o projektima sustava odvodnje u dvjema spomenutim aglomeracijama. Naime, ugovori za izvođače i na jednoj i na drugoj aglomeraciji potpisani su
nedavno, a radovi bi trebali početi svakoga trena. Projekte provode Međimurske vode, a sufinanciraju se iz Kohezijskog fonda Europske unije.
Rezultati istraživanja pokazali su da je većina ispitanog stanovništva upoznata s tim da će se projekt provoditi u njihovom mjestu, s tim da su stanovnici aglomeracije Donja Dubrava nešto informiraniji pa ih tako čak 88% barem u osnovnim crtama zna za projekt, dok je u slučaju aglomeracije Mursko Središće 86% ispitanika čulo za projekt. Međutim, i dalje većina ispitanih u obje aglomeracije nije sigurna tko provodi projekt pa tako u aglomeraciji Donja Dubrava 18% ispitanih zna da projekt
provode Međimurske vode, dok u aglomeraciji Mursko Središće 15% ispitanih misli da projekt provodi EU (jednako toliko ih zna da ga provode Međimurske vode).

Generalno gledajući, lokalno stanovništvo ima pozitivan stav u vezi projekata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Donja Dubrava i Mursko Središće. Nešto pozitivniji su mještani aglomeracije Donja Dubrava. Njih čak 81% smatra da će projekt utjecati na povećanje kvalitete i čistoće vode te općenito na njihovu kvalitetu života (73,5% ispitanih). S druge strane, mještani aglomeraciju Mursko Središće, njih 80%, smatra da će projekt utjecati na povećanje kvalitete i čistoću vode, dok 62,2% smatra da će utjecati na kvalitetu njihova života.

„Osim rezultata istraživanja, visoku razinu informiranosti stanovništva o projektima možemo vidjeti i po broju sklopljenih ugovora o priključenju na sustav odvodnje i pročišćavanja, gdje trenutno za aglomeraciju Donja Dubrava imamo sklopljenih 95% ugovora o priključenju, a za aglomeraciju
Mursko Središće 85%, s tim da se ugovori i dalje sklapaju“, izjavio je direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak, napomenuvši kako su osim Međimurskih voda na pozivanju na priključenje intenzivno radili i gradovi i općine u sklopu aglomeracija.

Pratite nas na društvenim mrežama!