Objavljen Pravilnik o provedbi Nacionalnog pčelarskog program od 2020. godine

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog program
za razdoblje od 2020. do 2022. godine koji će omogućiti bolji položaj pčelarstva u Hrvatskoj te stvoriti
uvjete za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru. Program se izrađuje svake tri godine za
naredno trogodišnje razdoblje, a za njegovu provedbu predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 44,5
milijuna kuna, od čega 50% osigurava EU proračun.
Program će se provoditi kroz osam mjera: Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara,
Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze, Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja,
Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje
proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost, Obnavljanje pčelinjeg fonda, Suradnja sa
specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i
pčelarskih proizvoda, Praćenje tržišta i Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja
potencijala proizvoda na tržištu.
Osnovni ciljevi Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine su: očuvanje
zdrave, vitalne izvorne populacije pčela te podizanje konkurentnosti pčelarskog sektora kako bi se
osigurao dovoljan broj pčelinjih zajednica za uspješno oprašivanje poljoprivrednih i samoniklih usjeva
uz smanjenje gubitaka pčelinjih zajednica uslijed pojave i/ili širenja pčelinjih bolesti, osiguravanje
kvalitete pčelinjih proizvoda, daljnji razvoj i unaprjeđivanje znanja i vještina pčelara s naglaskom na
mlade, poboljšanje ekonomske uspješnosti proizvodnje i trženja pčelinjih proizvoda, uzgoj lokalno
adaptiranih pčelinjih zajednica te suradnja u programima primijenjenih istraživanja. Kroz dosadašnji
Nacionalni pčelarski program, pčelari su najveći interes iskazivali za mjeru suzbijanja štetnika i bolesti
pčela, zatim za mjeru kojom se sufinancira nabava pomagala, pribora i opreme te obnavljanje
pčelinjeg fonda, a sve im to i sada stoji na raspolaganju u novom trogodišnjem razdoblju.
„Nužno je očuvati kvalitetu pčelinjih proizvoda, poticati uzgoj lokalno adaptiranih pčelinjih zajednica
te omogućiti daljnji razvoj i unaprjeđivanje znanja i vještina pčelara s naglaskom na mlade, a s ciljem
poboljšanja ekonomske uspješnosti proizvodnje i trženja pčelinjih proizvoda. Ministarstvo
poljoprivrede kontinuirano pomaže hrvatskim pčelarima, olakšava im proizvodnju i pokriva dio
troškova, a sustavno radimo i na promociji domaćeg meda“ – izjavila je ministrica Vučković te
dodala „Pčelarstvo je uvršteno u sustav dodjele kvote za potrošnju plavog dizela pa pčelari po selećoj
jedinici imaju pravo na 450 litara goriva, što ukupno iznosi 3,8 milijuna kuna oslobođenja plaćanja
trošarine. Moram naglasiti i da su pčelari svojom organiziranošću i zajedništvom ponajviše zaslužni
za izvrsnu suradnju s Ministarstvom i da je zahvaljujući takvoj suradnji svake godine maksimalno
iskorištena financijska omotnica Pčelarskog programa.“

Ministarstvo poljoprivrede prošle je godine uvelo nacionalnu staklenku za med, koja se puni isključivo
medom s hrvatskih pčelinjaka, a obilježena je jedinstvenim serijskim brojem. Provodi se i Program
školskog mednog dana, koji ima za cilj povećanje udjela meda u prehrani djece, podizanje razine
znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda, kao i educiranje učenika o
važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost. Ove godine
Školski medni dan održat će se u cijeloj Hrvatskoj 9. prosinca 2019. godine, kada će djeca prvih
razreda osnovne škole dobiti staklenku meda i edukativnu slikovnicu.

poljoprivreda.gov.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!