Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva na području Grada Križevaca- Kriteriji za ostvarivanje prava

Grad Križevci zajedno s projektnim partnerima Osnovnom školom Ljudevita Modeca Križevci, Osnovnom školom ”Vladimir Nazor” Križevci i Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci
objavljuje Kriterije za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu učenika
financiranu u okviru projekta Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva na području Grada Križevaca u školskoj godini 2019.-2020. iz Europskog fonda za najpotrebitije te poziva sve roditelje i skrbnike djece koja zadovoljavaju usvojene kriterije da podnesu zahtjev za ostvarivanjem prava:


Kriterij 1: Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu
Dokazni dokumenti: Važeće Rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu ili Potvrda o isplaćenom doplatku za djecu HZMO-a ili Potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječje doplatka.


Kriterij 2: Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz višečlane ili jednoroditeljskih obitelji
Dokazni dokumenti: Mišljenje/Izjava školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja škole, socijalnog radnika ili druge stručne osobe upućene u nepovoljne životne prilike učenika. S obzirom na to da se radi o različitim nepovoljnim osobnim, materijalnim i socijalnim prilikama,
procjena ostvarivanja prava na besplatnu prehranu, za jedno ili više djece koja pohađaju osnovnu školu, temeljit će se na objektivnim činjenicama i procjeni socijalnog radnika škole i razrednika, a posebno će se uzeti u obzir radi li se o djeci iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece) te djeci
iz jednoroditeljskih obitelji.


Molimo sve potencijalne korisnike prava na besplatnu prehranu da se radi ostvarivanja istog s dokaznom dokumentacijom obrate socijalnom radniku škole ili razredniku učenika.

Grad Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!