Javna priznanja Koprivničko-križevačke županije, – prijedlozi, traže se

Javna priznanja Koprivničko-križevačke županije:

Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije,
Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava ‘Mara Matočec’,
Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije.

UVJETI ZA DODJELJIVANJE, OBLIK I IZGLED JAVNIH PRIZNANJA Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije

Proglašenje počasnog građanina Koprivničko-križevačke županije je javno priznanje osobi koja se istakla naročitim zaslugama za Županiju. Počasni građanin može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin. Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna povelja Županije i upisuje se u posebnu knjigu. Godišnje se jedna osoba može proglasiti počasnim građaninom. Počast ne daje posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati, ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije za najviše zasluge u promicanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša, turizma i svih drugih područja društvenog života u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Nagrada se dodjeljuje radi odavanja priznanja osobito vrijednom doprinosu razvoja i ugleda Koprivničko-križevačke županije.Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje i novčane nagrade u iznosu od pet prosječnih mjesečnih plaća u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Nagrada za životno djelo osobi se može dodijeliti samo jedanput. Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada, ukoliko osoba ispuni uvjete za dodjelu. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava ‘Mara Matočec

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava ‘Mara Matočec’ dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije za najviše zasluge u promicanju ljudskih prava na području Koprivničko-križevačke županije.

Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje u posebnoj grafičkoj obradi, stiliziranim slovima na podlozi i utisnutim grbom Koprivničko-križevačke županije i novčane nagrade u iznosu jedne prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada, ukoliko osoba ispuni uvjet za dodjelu. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije u zemlji i svijetu može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske zaslužnoj za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Koprivničko-križevačke županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te za razvoj Županije ili pojedinih djelatnosti u Županiji.

Nagrada se može dodijeliti i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima. Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje u posebnoj grafičkoj obradi, stiliziranim slovima na podlozi i utisnutim grbom Koprivničko-križevačke županije i kovanicom od zlata na kojoj je otisnut grb Koprivničko-križevačke županije s jedne strane i lik zaštitnika Županije s druge strane.

Godišnje se mogu dodijeliti dvije nagrade.

Jedna od nagrada za doprinos ugledu i promociji Županije dodjeljuje se za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma.

Druga nagrada za doprinos ugledu i promociji Županije dodjeljuje se za uspjehe u unapređivanju znanosti, prosvjete, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini može se dodijeliti fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije, ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi koja ima sjedište ili podružnicu na području Županije.

Nagrada se dodjeljuje u obliku pismenog priznanja i novčane nagrade u iznosu od jedne prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

Godišnje se mogu dodijeliti dvije nagrade.

Jedna od nagrada za iznimno postignuće u protekloj godini dodjeljuje se za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma.

Druga nagrada za iznimno postignuće u protekloj godini dodjeljuje se za uspjehe u unapređivanju znanosti, prosvjete, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije

Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske prigodom obljetnica i drugih sličnih događaja u zemlji ili Županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Županije, unapređivanje kvalitete življenja u Županiji, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju te promicanja ugleda Županije u zemlji i svijetu.

Nagrada se može dodijeliti i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima. Godišnje se može dodijeliti pet zahvalnica.

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su sljedeći:

a) za pojedince:

– da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja,

– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

Obrazac – PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA FIZIČKIM OSOBA
b) za pravne osobe

– da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Županije, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Županije.

Obrazac – PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA PRAVNIM OSOBAMA

PREGLED DODJELJENIH PRIZNANJAODLUKA O IZMJENI ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – SLUŽBENI GLASNIK 19/17ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – SLUŽBENI GLASNIK 9/15

Pratite nas na društvenim mrežama!