Križevački vijećnici donijeli Proračun za 2020. godinu u visini 125.901.690 kuna

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca u utorak navečer usvojena
je 21 točka dnevnog reda, neke bez rasprave i jednoglasno, dok su na
pojedine vijećnici oporbe imali primjedbe. Vijećnici su usvojili izvješća
korisnika proračuna:dječjih vrtića: Križevci, “Zraka sunca”, Svetog Josipa i
“Čarobna šuma” o realizaciji Programa rada u pedagoškoj 2018./2019.
godinu, osnovnih škola “Ljudevita Modeca”, Vladimir Nazor, Glazbene škole Alberta Štrige i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, njihovih programa i financijskih planova za 2020. godinu, kao i ustanova u kulturi Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice “Franjo Marković”, Gradskog muzeja, nadalje Javne vatrogasne postrojbe, Vatrogasne zajednice,
Zajednice športskih udruga, Zajednice tehničke kulture i Gradskog društva
Crvenog križa Križevci.
Donijeli su programe održavanja komunalne infrastrukture, gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture te utroška sredstava šumskog doprinosa,
programe za iduću godinu javnih potreba te više odluka i analiza : Proračun
za 2020. godinu koji iznosi 125.901.690,00 kuna, projekcije za 2021. godinu
od 112.583.300,00 i za 2020. godinu u iznosu od 113.453.050,00 kuna.
Također su donijeli Odluku o izradi Strategije razvoja Grada od 2021.-do godine, raspravljali o Analizi poslovanja poduzetnika i stanju
gospodarstva u prošloj godini, usvojili program Gradskog vijeća za 2020.
godinu te imali na razmatranju izvješća o studentskim kreditima Grada
Križevaca za akademsku 2018./19. godinu. (J.I.)

Pratite nas na društvenim mrežama!