Ministarstvo poljoprivrede sudjelovalo u projektu In-LoRe

Ministarstvo poljoprivrede sudjelovalo je u projektu In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities) kojemu je koordinator i partner Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Navedeni projekt trajao je od 3. rujna 2018. do 3. rujna 2019. godine i financiran je u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe).

Svrha i cilj projekta bio je predstaviti široj javnosti i zainteresiranim dionicima eRačun i njegovo uvođenje u procese javne nabave u Republici Hrvatskoj, novi zakonodavni okvir i europsku normu za eRačun, kao i osiguranje tehničkih i organizacijskih preduvjeta s ciljem brže, sigurnije i transparentnije razmjene elektroničkih računa putem tehnološke osnovice „eRačun za državu“. Provedbom In-LoRe projekta potaknuto je širenje i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom “eRačun za državu”.

Projektom se želi postići daljnja transformacija javnog i državnog sektora za uvođenje digitalnih procedura u procese fakturiranja, kao i ostvarivanje svih ostalih prednosti koje donose elektroničko fakturiranje i korištenje eRačuna.
Zakonska obveza Ministarstva poljoprivrede bila je osigurati zaprimanje eRačuna u postupcima javne nabave za javne naručitelje što je kroz sudjelovanje u ovom projektu i ostvareno i to na način da je Ministarstvo ostvarilo sufinanciranje procesa uvođenja sustava za zaprimanje i obradu eRačuna,
Uvođenjem elektroničkog računa postignuta je veća učinkovitost i transparentnost u poslovanju, uvedena je digitalizacija poslovnih procesa, smanjeni su administrativni troškovi i povećana produktivnost. Obzirom da su In-LoRe projektom smanjeni administrativni troškovi uvelike se doprinosi ekološkoj osviještenosti i očuvanju okoliša.

Na javnom predstavljanju projekta “In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)”, na kojemu su sudjelovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao CEF Telekom koordinator i partner projektu, prezentiralo je rezultate CEF projekta „Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities“ (In-LoRe) CEF Action No: 2017-HR-IA-0143 od kojih se ističe vrijednost projekta od preko 1 milijun eura, 4 glavne projektne aktivnosti, najveći CEF Telekom partnerski konzorcij, 65 projektnih partnera registrirano na središnji portal „eRačun za obveznike javne nabave” u svrhu omogućavanja zaprimanja i obrade elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) i provođenja postupka obračuna/likvidacije eRačuna, 54 projektna partnera izvršila su prilagodbe za zaprimanje i obradu elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) te su integrirani s platformom „eRačun za državu”. Također su provedeni i treninzi projektnih partnera i ostalih ključnih dionika – cca 30 radionica, a educirano je cca 1000 subjekata.
Ministarstvo poljoprivrede zahvaljujući sudjelovanju na projektu In-LoRe uspostavilo je cjelokupan sustav zaprimanja, obrade i plaćanja eRačuna.

Ministarstvo poljoprivrede

Pratite nas na društvenim mrežama!