Održana godišnja sjednica Zajednice sportskih udruga Križevci – Pogledajte o kojim se točkama raspravljalo

Večeras, 27. prosinca 2019. godine, u Velikoj dvorani Turističkog informativnog centra Križevci (zgrada Sinagoge), održala se godišnja sjednica Zajednice sportskih udruga Križevci.

Na DNEVNOM REDU bile su sljedeće točke :

1. Otvaranje sjednice Skupštine i usvajanje dnevnog reda, 

 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

 3. Izbor verifikacijske komisije 

 4. Izvješće verifikacijske komisije

 5. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju rebalansa Financijskog plana Zajednice za  2019. godinu,

 6. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Prijedloga programa rada Zajednice za 2020. godinu, 

 7. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana Zajednice za  2020. godinu,

 8. Rasprava i donošenje odluke o Planu zaduživanja i otplata u 2020.godini

 9. Rasprava i donošenje odluke o prihvatljivom postotku odstupanja od Financijskog plana za 2020. godinu 

 10. Informacija o donesenoj Odluci o raspodijeli sredstava udrugama/klubovima temeljem  Javnog poziva Javnog poziva za prikupljanje prijedloga programa za izradu PJP u sportu grada Križevaca u 2020. godini

 11. Obavijest o prestanku članstva Paintball kluba Kalnik Križevci

 12. Razno

Sve točke DNEVNOG REDA jednoglasno su usvojene, dok je na sjednici prisustvovalo 26 od 39 članova.

ds/radiokrizevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!