Pitanja vijećnika na sjednici Gradskog vijeća – cesta Erdovec-Lemeš, crkva, Državni arhiv, Aglomeracija

Na sjednici Gradskog vijeća križevački vijećnici postavili su više pitanja, među ostalim i u kojoj je fazi rekonstrukcija crkve sv. Katarine u Erdovcu, o Državnom arhivu i Aglomeraciji.


Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća, postavljena su mnoga pitanja. Razgovaralo se o fazi rekonstrukcija crkve sv. Katarine u Erdovcu, o Državnom arhivu i Aglomeraciji. Na sva pitanja koja su postavili vijećnici Grada Križevaca odgovorio je gradonačelnik Mario Rajn:

Cesta Erdovec – Lemeš – riječ je o županijskoj cesti. Ona postoji u programu ŽUC-a za modernizaciju i do 2021. ja vjerujem da će se tamo naći u zajedničkom dogovoru sa Županijskom  upravom za ceste, ako ništa drugo bar 2021. Riječ je o dionici koja košta i uz naše sufinanciranje više nego cijela predviđena stavka za sufinanciranje radova na cestama ŽUC-a. Taj zahvat treba dobro opravdati, ali isto tako i financirati, biti svjestan da praktički cijelu stavku koju godišnje predviđamo za sufinanciranje cesta kojima upravlja ŽUC trošimo na ovu jednu.  

Što se tiče crkve, ona je bila prijavljena i za ovu godinu i nije prošla. Prijavljena je za slijedeću godinu za program. Ministarstvo je malo promjenilo metodologiju pristupa radovima i moram priznati da sam zadovoljan takvim rješenjem. Naime, umjesto da financiraju veći broj projekata, sugerirano je da će se iz godine u godinu financirati  manji broj projekata, ali da se završavaju radovi, da nemamo nepotrebne troškove stalnih postavljanja skela i drugih troškova. Nadam se da će crkva svete Katarine slijedeće godine ući u program i da će se završiti ta faza.

Državni arhiv – pomak je utoliko što je donesen plan aktivnosti i općenito razvoja državnih arhiva za naredne godine. Tu je spomenut Državni arhiv u Križevcima, a ja i dalje napominjem kako smo mi arhivskom vijeću predložili lokaciju. Lokacijom su zadovoljni, idejno rješenje samo organizacije prostora Državnog arhiva je napravljeno u dogovoru sa arhivskim vijećem. I dalje ističem da smo spremni to pratiti, dakle financirati onaj dio koji se tiče obveza jedinice lokalne samouprave.  Onaj dio koji država mora preuzeti, čekamo i ja se nadam da će slijedeće godine naš Državni arhiv biti na rasporedu da se opremi. Pričamo i o posebnim policama koje mora financirati država, a isto tako i plaće zaposlenika.   

Aglomeracija Križevci – provedene su do sada tri grupne nabave . Trenutno je na savjetovanju dokumentacija za još jednu grupu i očekuje nas, nadamo se, potpis ugovora sa resornim ministarstvom za dodjelu bespovratnih sredstava. Nisu donijete odluke o provedenim postupcima budući da je riječ o velikim projektima i velikim grupama nabave. Trenutno se sve ponude koje su pristigle, izuzev jedne grupe gdje je samo jedna ponuda, ali i tu treba provjeriti svu dokumentaciju. (J.I.)

Pratite nas na društvenim mrežama!