Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za mjeru „Promidžba na tržištima trećih zemalja“ iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023.

Osnovni cilj mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja je povećanje promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja, a time i povećanje prodaje hrvatskih vina na tim tržištima.

Mjera uključuje brojne promotivne aktivnosti u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja imidža, prepoznatljivosti, prodaje i potrošnje hrvatskih vina. Promidžba na tržištima trećih zemalja odnosi se na vina sa
zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s naznakom sorte vinove loze proizvedene u Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici:
– stručne organizacije uključene u sektor vina;
– organizacije proizvođača vina;
– udruženja organizacija proizvođača vina;
– privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača;
– sektorske organizacije uključene u sektor vina;
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i
– privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 250.000,00 EUR. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske. Rok za podnošenje prijava za mjeru traje do 14. veljače 2020. godine.

Pratite nas na društvenim mrežama!