U poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo lani se investiralo gotovo 1,5 milijardu kuna

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o ukupnim investicijama u 2018. godini po djelatnosti.

Odnos pojedinih vrijednosti kategorija prema prethodnoj godini 2017. i pojedini udjeli upućuju na sljedeći trend: Vrijednost istraživanjem obuhvaćenog dijela bruto investicija u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu u 2018. pokazuje nominalni pozitivan trend od 4,01%. Nominalni pozitivan trend bruto investicija u novu dugotrajnu imovinu iznosi 6,79%.

Najveći udio u financiranju/stjecanju investicija u dugotrajnu imovinu imaju vlastita sredstva i zajednička ulaganja, 52,68%.

Prema djelatnosti investitora, najveći udio u bruto investicijama u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu imaju područja Prerađivačka industrija, 16,23%, i Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, 12,95%, dok se prema skupinama vrsta imovine najveći dio ovih investicija, 45,56%, odnosi na građevinske objekte, prostore i građevine. Od ukupnih investicija, 91,13% jesu investicije u novu dugotrajnu imovinu.

Prema djelatnosti namjene investicija, s najvećim udjelom u bruto investicijama u novu dugotrajnu imovinu sudjeluju ova područja: Prerađivačka industrija, 14,56%, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, 10,03%, i Građevinarstvo, 8,63%.

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ostvarili su 1.498.154.000 kuna investicija u dugotrajnu imovinu u 2018. godini. Od toga su vlastita sredstva i zajednička ulaganja iznosila 732.098.000 kuna, dok su sredstva Europske unije iznosila 105.850.000 kuna.

U kategoriju Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo je uloženo 341.075.000 kuna u građevinske objekte, prostore i građevine, 433.600.000 kuna u postrojenja i opremu s montažom te 7.544.000 kuna u intelektualnu imovinu, što se tiče nove i rabljene dugotrajne imovine.

Uloženo je 332.109.000 kuna u nove građevinske objekte, prostore i građevine, 100.656.000 kuna u novu transportnu imovinu te 534.992.000 u novu biološku imovinu.

Izvor: Agroklub

Pratite nas na društvenim mrežama!