Započinje sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Trema-Gmanje

Općina Sveti Ivan Žabno je 04. ožujka 2019. sklopila Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava za projekt Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog
otpada Trema-Gmanje, čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog
fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za sanaciju i zatvaranje odlagališta
neopasnog otpada Trema-Gmanje, referentnog broja KK.06.3.1.04.0013,
potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta je 18 (osamnaest)
mjeseci od stupanja na snagu Ugovora, sa završetkom u kolovozu 2020., a prošle srijede je održano i svečano potpisivanje ugovora sa izvođačima radova.
Ukupna vrijednost projekta je 12.681.321,25 kn od čega prihvatljivi troškovi
iznose 10.246.383,75 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda
iznose 8.709.426,19 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova
Projekta. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine, uz financijsku
pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Ugovori koji su obuhvaćeni Projektom su:
• Ugovor za izvođenje radova sanacije i zatvaranje odlagališta
• Ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu
• Ugovor za usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom,
promidžbe i vidljivosti projekta
Provođenjem projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Trema-
Gmanje sanirat će se neusklađeno odlagalište sukladno važećim zakonskim
odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim
unapređenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i brojne
društveno-ekonomske koristi te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja
ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene.
Kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti lokalno stanovništvo bit će obaviješteno
o ciljevima projekta, provedenim aktivnostima i napretku projekta.

Izvor i foto: Općina Sveti Ivan Žabno, Facebook

Pratite nas na društvenim mrežama!