Zimski uvjeti na cestama

Prije vožnje u zimskim uvjetima provjerite tehničku ispravnost vozila i
pneumatike

Tijekom tjedna najavljene su prometno nepovoljne vremenske prilike, odnosno promjenjive vremenske prilike
s kišnim razdobljima, koja mogu prijeći u susnježicu, a moguće i snijeg. U gorju se očekuje i stvaranje snježnog prekrivača.
U takvim okolnostima, kolnik će biti vlažan, sklizak i hladniji zbog čega je i prianjanje pneumatika na podlogu znatno otežano, produžava se zaustavni put prilikom kočenja, a na takvom kolniku vrlo lako može doći do
gubitka kontrole nad vozilom i slijetanja vozila s kolnika ili prelaska na dio kolnika za suprotni smjer i sudara s nadolazećim vozilima.
Stoga je potrebno da se prije vožnje u takvim uvjetima dodatno provjeri tehnička ispravnost vozila kojim upravljate, a posebice stanje i ispravnost pneumatika na vozilu. Zimski uvjeti na cestama i korištenje zimske opreme na vozilima Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
• Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju
propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je,
prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.
• Podsjećamo da je sukladno Odluci o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih
cesta u Republici Hrvatskoj („NN“ br. 145/13), propisana obaveza korištenja zimske opreme u razdoblju
od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obavezna uporaba zimske opreme odnosi se
na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga
Republike Hrvatske. U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 km državnih i
županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i
rafinerije Sisak.
• Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik
ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili
teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od
1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se
za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.
• Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno
ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će
vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te
vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.
Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16.; 24/17. i 70/19.) propisano je
sljedeće:
• Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća
od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni
pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske
kotače.
• Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na
pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju
imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima.

• Na vozila se ne smiju postavljati pneumatici s čavlima.
• Pneumatici na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač, moraju biti
namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati, ili
najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo, te moraju biti tako dimenzionirani
da izdrže najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila.
• Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj
karakteristici, vrsti (zimske/ljetne), konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd.) i marki/tipu.
Uz navedeno, podsjećamo i na odredbu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojom je propisano da za
vrijeme vožnje danju, na motornim vozilima, u razdoblju od 01. studenog do 31. ožujka naredne
godine, moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla.
Vidljivost pješaka i biciklista
Prelaskom na zimsko računanje vremena, noćni uvjeti vožnje započeli su ranije, međutim istovremeno, u tim
ranim noćnim satima na cestama još je dosta pješaka i biciklista.
Jedan dio njih ne poštuje zakonske propise, zbog čega su teško vidljivi vozačima drugih vozila, koji pritom
nalijeću na njih što ponekad završava i sa smrtnim stradavanjem.
Samo u proteklih sedam dana u prometnim nesrećama koje su se dogodile u noćnim uvjetima
vožnje poginula su tri pješaka koja nisu bila označena nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom
materijom.
Stoga podsjećamo na odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima je propisano da: pješak, koji se kreće kolnikom, dužan je noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, biti označen nekim
izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom, vozač bicikla koji se kreće kolnikom na cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti
označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom, za nepoštivanje navedenih odredbi propisana je kazna u iznosu od 300,00 kuna.
Pojačani nadzor prometa na cestama
Naposljetku, a kako smo već ranije najavili, policija će do kraja godine kontinuirano nastaviti s poduzimanjem
pojačanih aktivnosti usmjerenih na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „četiri
glavne ubojice u prometu“: alkohol, brzina, sigurnosni pojas, mobitel.
Aktivnosti će biti usmjerene i na prekršaje vozača mopeda i motocikala te prema ponavljačima teških
prometnih prekršaja – recidivistima.
Nadzor prometa vršit će se na velikom broju lokacija, a u poduzimanje aktivnosti biti će uključen maksimalno
raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli
prometa: uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, uređaji za nadzor brzine, testeri za droge, uređaji za
automatsko očitavanje registarskih pločica i dr.

Pratite nas na društvenim mrežama!