Bjelovar dobio drugo reciklažno dvorište

Završena je gradnja reciklažnoga dvorišta na prostoru odlagališta otpada Doline. Ukupna vrijednost projekta je 6.624.616,01 kn, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sufinanciranje u iznosu od 4,5 milijuna kuna. O rezultatima provedbe projekta te o funkcioniranju reciklažnoga dvorišta danas su na završnoj konferenciji govorili gradonačelnik Dario Hrebak, državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg, voditeljica projekta Ivana Jurković Piščević. Podršku projektu dao je i saborski zastupnik Miro Totgergeli.

U reciklažno dvorište građani mogu odložiti papir, karton, plastiku, metalni otpad, limenke, stare baterije i akumulatore, staklo, elektronički otpad i slično. Otvaranjem drugoga reciklažnog dvorišta Grad Bjelovar je ispunio i zakonsku normu prema kojoj mora imati najmanje dva takva mjesta za odlaganje otpada s obzirom na broj stanovnika. Također, ovo reciklažno dvorište, s kojim će upravljati Komunalac, dio je budućeg Centra za recikliranje otpada. Centar će činiti još i sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad i kompostana za biološku komponentu komunalnog otpada.

Pratite nas na društvenim mrežama!