Danas imendan slave Veronika i Radovan!

Veronika je latinska forma grčkog imena Berenice sastavljenog od phérein (donijeti) i níkê (pobjeda). Dakle, značenje ovog imena je “ona koja donosi pobjedu”. Poznata je i priča o svetoj Veroniki, ženi koja je na putu do raspeća dala Isusu Kristu veo da obriše svoje čelo. Kad joj je Isus vratio veo, na njemu je bio čudesno oslikan njegov lik. Odatle potječe mišljenje da je značenje ovog imena “prava slika” od latinskog Vera Icon.


Ime Radovan je domaće ime gdje je trpni oblik glаgolа “rаdovаti” uzet zа lično ime. Ime je prilično zastupljeno na našim prostorima ali je relativno novo i nema ga ni u srednjem vijeku, ni udokumentima iz turskog doba. Od ovog imena izvedeno je ime Radovanka.

Izvor: Kbjiga imena, Foto: šv

Pratite nas na društvenim mrežama!