Danas Tatjana i Tanja imaju imendan!

Smatra se da je ime Tatjana ili Tatiana, porijeklom iz grčkog jezika i da originalno potiče od riječi “Titania” ili “titan”, a u značenju – div; veliki; ogroman; čudovišan. Druga hipoteza spominje mogućnost latinskog porijekla imena Tatjana, od riječi “tatius” a također u značenju – veliki ili ogroman; velikih proporcija; veličina. U našem jeziku se ime Tatjana “udomaćilo” iz ruskog jezika, u kome je ime vrlo popularno, a u koji je opet dospjelo iz grčkog ili pak latinskog jezika (po nekim pretpostavkama, po imenu kralja Sabinjana, koji se zvao Titus).

Tanja je žensko ime slavenskog porijekla. Često za osobe koje nose ime Tanja kažu da su vrlo snažne, tihe i smirene.

Pratite nas na društvenim mrežama!