Odobrena sredstva za novi projekt za mlade

U Križevcima će se provoditi novi projekt pod nazivom „Mladi kao socijalni
kapital“ koji je usmjeren na poticanje poduzetničkog duha mladih, a prvi se puta provodi u lokalnoj zajednici. Partneri na projektu su Gradsko društvo Crvenog križa i Grad, a od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dobili su 75 tisuća kuna.

-Projekt će se financirati iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna- navodi se u priopćenju iz Grada.


Ciljevi projekta su osnaživanje kapaciteta GDCK Križevci u radu s mladima u lokalnoj zajednici, promocija volonterstva kao i razvoj novih programa za rad s mladima.

-Organizirat će se edukacije mladih oko pokretanja vlastitog posla kako bi što više njih ostalo u gradu. Promicat će se društveno poduzetništvo, poticati mlade za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina, ali i informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima u lokalnoj zajednici- navedeno je.


Najavljene su radionice, okrugli stolovi, emisije na radiju namijenjene
učenicima i studentima, a u planu su i posjet HEDONA-i te udruzi za mlade
Alfa Albona u Labinu.

Tekst: sn/radiokrizevci.hr

Foto: ji/radiokrizevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!