Općina Kalnik obavještava sve poljoprivrednike

Poziv na dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Općina Kalnik obavještava sve poljoprivrednike

da će se 1. veljače 2020. s početkom u 9:00 sati u prostoru Doma hrvatskih branitelja na
Kalniku održati DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA I

PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA.

Svi polaznici koji su završili osnovnu izobrazbu nakon pet godina moraju ponovno položiti i
dopunsku izobrazbu da bi mogli i dalje kupovati zaštitna sredstva u poljoprivrednim
ljekarnama. Polaganje dopunske izobrazbe može biti i godinu dana prije isteka Vaše stare
kartice a aktivacija će biti sa stvarnim datumom na staroj iskaznici.
Ukoliko zakasnite obnoviti staru iskaznicu morati ćete ponovno položiti osnovnu izobrazbu a
onda tek dopunsku.
Dodatnu izobrazbu će održati ovlaštena institucija od strane Ministarstva poljoprivrede.
Cijena tečaja sa troškovima polaganja i izrade iskaznice je 150,00 kuna.
Na dan održavanja tečaja sa sobom je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

Pratite nas na društvenim mrežama!