Otvoreno savjetovanje o snimanju iz zraka

E-Savjetovanje na kojem je prijedlog Uredbe o snimanju iz zraka otvoreno je do 14. veljače, a zanimat će primarno vlasnike bespilotnih letjelica.

Oni su u velikom broju slučajeva dužni zatražiti odobrenje za snimanje od Državne geodetske uprave i slati snimke koje naprave na pregled, što uvelike komplicira sami proces snimanja.

Nova Uredba nije donijela nekakav napredak po pitanju ovih procedura, a promjene je moguće uočiti usporedbom nove verzije Uredbe koja se može pronaći na stranicama e-Savjetovanja, sa starom koja je dostupna u Narodnim novinama.

Prije malo više od godinu dana, tadašnja verzija Uredbe prošla je proceduru na e-Savjetovanju, ali su gotovo sve primjedbe na poboljšanje Uredbe tada odbijene, iz čega se može naslutiti kako DGU ni ovaj put neće biti spreman na kompromise. (rep.hr)

Pratite nas na društvenim mrežama!