Predstavljanje LAG-a „Prigorje“ na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima

Dana 17.01.2020. predstavnici LAG-a Prigorje u sastavu Maja Novosel, stručna suradnica, Matej Pandža, mag.ing.agr., Ivana Radaković, dipl.ing.agr. i Tena Teklić, bacc.oec. posjetili su Visoko gospodarsko učilište i u okviru predmeta „Ruralni razvoj“ studentima III. godine smjera Menadžment u poljoprivredi održali zanimljiva predavanja.

Maja Novosel, stručna suradnica u LAG-u,  predstavila je neprofitnu organizaciju LAG „Prigorje“ koja je osnovana 6. lipnja 2012. u cilju unaprjeđenja kvalitete života ruralnog područja određenog dijela Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije, povezivanjem lokalnih dionika iz civilnog, javnog i gospodarskog sektora. Rad LAG-a temelji se na LEADER pristupu „Veze između akcija u ruralnom razvoju“ u cilju jačanja ljudskih resursa i kretanja prema novim razvojnim mogućnostima

Matej Pandža, mag.ing.agr. izlagao je na temu trećeg LAG natječaja – tip operacije 1.1.2. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“.  S obzirom na to da su prihvatljivi korisnici ove mjere mladi poljoprivrednici do 40 godina starosti i da u okviru predmeta „Ruralni razvoj“ studenti istražuju motivaciju mladih poljoprivrednika za prijavom na konkretnu mjeru, nakon izlaganja studenti su postavljali pitanja i raspravljali sa spomenutim predstavnicima LAG-a o svojim iskustvima.

Na kraju predavanja, predstavnici LAG-a su izrazili želju za suradnjom s Visokim gospodarskim učilištem na budućim projektnim aktivnostima.

Više o LAG-u „Prigorje“ možete saznati na: http://www.lag-prigorje.hr/

                                                                                                                              Izvješće sastavile:

dr.sc. Sandra Kantar, prof.v.š.

dr.sc. Kristina Svržnjak, prof.v.š.

Pratite nas na društvenim mrežama!