Priopćenje sa zatvorenoga dijela 202. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 202. sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta
za sastanke Vijeća za vanjske poslove (FAC).
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema
drugim državama članicama na sastancima vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je
riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i
priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi
dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije
samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država
članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji
Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući
način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i
rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska
preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu. Cjelovit materijal ove točke
možete pronaći na sljedećim poveznicama:
Zakonski prijedlozi – http://bit.ly/2NvGaMS
Podzakonski prijedlozi – http://bit.ly/30oqgZT
Vlada je donijela i nekoliko kadrovskih odluka:
Državnoj službenici Sanji Slunjski dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave
za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata u Ministarstvu regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja
Uprave, a najduže do šest mjeseci.
Tomislav Župan imenovan je članom Upravnoga vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao predstavnik radnika izabran sukladno
propisima o radu.

Božidar Kutleša razriješen je dužnosti pomoćnika ministra financija – ravnatelja Porezne
uprave u Ministarstvu financija. Istodobno je, sukladno Zakonu o izmjeni Zakona o Poreznoj
upravi (Narodne novine 98/19), imenovan na dužnost ravnatelja Porezne uprave u
Ministarstvu financija.
Razriješena je pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka Ivana Jakir-Bajo.
Sukladno odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Ivanu Jakir-Bajo
Vlada je imenovala glavnom državnom rizničarkom.

Pratite nas na društvenim mrežama!