Više od 33 milijuna kuna EU sredstava za istraživanja o klimatskim promjenama

Više od 33 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „Konkurentnost i
kohezija“ dodijeljeno je za realizaciju znanstvenih projekata u sklopu kojih će se istraživati
mjere koje mogu dovesti do prilagodbe klimatskim promjenama.
Ugovore je dobilo šest zagrebačkih fakulteta: Fakultete elektrotehnike i računarstva,

Prirodoslovno-matematički fakultet, Šumarski fakultet, Agronomski fakultet, Prehrambeno-
biotehnološki fakultet te Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zadru i Sveučilište

Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Institut Ruđer Bošković,
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša te Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u srpnju prošle godine raspisalo je poziv za europsko
sufinanciranje projekata koji imaju za cilj pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za
mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog
nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o
promjeni klime.
“Klimatske promjene su izazov za cijelo čovječanstvo. Stoga ne čudi da je Europska unija
donijela dokument koji od Europe treba stvoriti klimatski neutralan kontinent. U tom smislu već
sada imamo znanstveni i politički konsenzus da ulaganja u mjere prilagodbe klimatskim
promjenama danas, smanjuju trošak saniranja mogućih šteta u budućnosti“ rekao je ministar
zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će za ove odabrane projekte osigurati još i
nacionalno financiranje u vrijednosti od 15% prihvatljivih troškova, odnosno dodatnih 5 milijuna
kuna. Posredničko tijelo razine 2 koje od strane Fonda operativno voditi ove projekte do konca
siječnja organizirati i edukativnu radionicu za korisnike na kojoj će ih pobliže upoznati s njihovim
obvezama i načinu provedbe projekata.
Ministar Marko Pavić je rekao kako će u sljedeća alokaciji 2021.-2027. minimalno 30%
sredstava kohezije ići u tzv. zelenu Europu, a 35 % kohezije u pametnu Europu.

(Fond za zaštitu okoliša)

Pratite nas na društvenim mrežama!