Fakultet organizacije i informatike uspio upisati pet novih standarda zanimanja i dva standarda kvalifikacija u službeni registar HKO-a

Potaknut brzim i kontinuiranim promjenama u razvoju
tehnologije koja definira zanimanja informatičara na tržištu rada, Fakultet organizacije i
informatike je već prije nekoliko godina započeo s projektom razvoja standarda kvalifikacija i
standarda zanimanja za upis u Hrvatski kvalifikacijski okvir (reformski instrument kojim se
uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj), a ove
je akademske godine uspio upisati pet novih standarda zanimanja i dva standarda kvalifikacija.
Procedura usvajanja je bila relativno duga, no FOI je krajem 2019. uspio upisati u Registar HKO-a
standarde zanimanja Arhitekt IKT sustava, Programski inženjer, Voditelj IKT operacija,
Analitičar poslovnih sustava i Arhitekt poslovnog sustava te standarde kvalifikacija
Prvostupnik informatike i Magistar informatike, koji su usklađeni s tim zanimanjima. Te dvije
kvalifikacije su ključna nosiva baza informatičke struke u Republici Hrvatskoj i po njima je FOI
prepoznatljiv.

TRI KLJUČNE KOMPONENTE
Više nego bilo koja druga profesija, informatička struka je trajno i intenzivno podložna promjenama
te zahtijeva kontinuirano učenje i rad na vlastitom razvoju. Takva dinamika jako otežava rad i
obrazovnim institucijama jer su stalno u opasnosti da im obrazovna ponuda nije usklađena s
potrebama tržišta rada. Obrazovni sustav ne može biti pretjerano agilan i povoditi se isključivo za
tehnološkim trendovima, već je potrebno pronaći modalitete koji će davati temeljna znanja i
vještine te osposobiti suvremenog informatičara za samostalan, dugoročan karijerni razvoj.
Općenito možemo reći da je povezivanje tržišta rada i sustava obrazovanja velik izazov za
suvremeno društvo i na razini EU to se nastoji riješiti tzv. kvalifikacijskim okvirima koji djeluju
kroz dvije komponente: standarde zanimanja i standarde kvalifikacija. Standardi zanimanja govore
o ključnim poslovima koji se vežu uz određeno zanimanje te što je potrebno znati da bi se u
tom zanimanju uspješno djelovalo. Standardi kvalifikacija opisuju ishode učenja koje određena
kvalifikacija mora imati i koji joj trasiraju put prema određenim zanimanjima. Treća komponenta,
koja se usklađuje s prve dvije, su obrazovni programi koje razvijaju obrazovne institucije kako
bi pružile kvalifikacije potrebne za određena zanimanja.

ZAHTJEVNA PROCEDURA
U Hrvatskoj je taj sustav formaliziran kroz Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i pratećim
podzakonskim aktima. Svi prijedlozi prolaze proceduru nakon kojih se standardi zanimanja i
kvalifikacija upisuju u registar HKO-a. To znači da kada se kaže npr. informatičar da je odmah
jasno koja znanja i vještina mora imati i u kojim zanimanjima može razvijati karijeru. Pri tome
je posebno važno da je takav pristup prepoznat na razini EU i te da će standardi postepeno biti
međunarodno prepoznatljivi. Biti će moguće vrlo jednostavno usporediti informatičara iz Austrije i
Hrvatske što je velik doprinos razvoju tržišta rada.

FOI IDE I KORAK DALJE
U međuvremenu je FOI prihvatio novu razvojnu strategiju i iskoračio u nova područja. U tom smo
smislu pokrenuli novi HKO projekt koji će razviti nove standarde zanimanja i kvalifikacija u
području distribuiranih i interaktivnih sustava, podatkovnih tehnologija i umjetne
inteligencije, digitalne transformacije te informacijske sigurnosti. Taj projekt će dugoročno
trasirati informatičku struku te razvoj Fakulteta i njegovu poziciju u hrvatskom prostoru visokog
obrazovanja. Paralelno s time, FOI dovršava višegodišnji projekt razvoja novog preddiplomskog
studija u kojem ćemo se pozicionirati u tim novim područjima. Takvi projekti traju dugo i ne mogu
se pozicionirati u mandat jedne uprave, stoga taj kontinuitet razvoja predstavlja jednu od glavnih
snaga FOI-ja, koji uspješno odgovara izazovima informacijskih znanosti, a koje pokazuju
nevjerojatno bogatstvo raznih specijalizacija, područja primjene i utjecaja na društvo i koje će u
ovom stoljeću dosegnuti neslućene razmjere.

Pratite nas na društvenim mrežama!