Imendan slavi Izabela!

Izabela je žensko ime. Dolazi od španjolskog Isabel koje dolazi od latinskog Elisabeth. Hebrejski Elišeba sadrži dvije riječi: Eli – Bog i šeba – sedam, u značenju Bog je savršenost, Bog je sedmica, Bog je zakletva. Seba (sedam) sveta je brojka na koju su se ili kojom su se tada zaklinjali. U simbolici brojki sedmica je zbir 3 (Bog) i 4 (svijet). Izvedeno od imena Elizabeta. Drugi oblik ovog imena je Isabella, Isabela, Izabel.

Izvor: knjiga imena, Foto: š.v

Pratite nas na društvenim mrežama!