Iz Ministarstva poljoprivrede – obavijest prijaviteljima na natječaje iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023.

Tijekom 2019. godine objavljeno je 5 natječaja na koje je zaprimljeno 177 prijava: Dva natječaja za mjeru Informiranje u državama članicama na kojima je zaprimljeno 6 prijava. Izdane
su 3 Odluke o odobrenju u iznosu od 315.311,59 HRK i 3 odluke o odbijanju. Obrada prijava je
završena u studenom 2019. godine. Projekti su u fazi provedbe. Natječaj za mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja na kojem je zaprimljeno 20 prijava.
Izdano je 8 Odluka o odobrenju u iznosu od 1.963.014,47 HRK i 12 odluka o odbijanju. Obrada prijava
je završena u listopadu 2019. godine. Projekti su u fazi provedbe. Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina na kojem su zaprimljene 104 prijave. Izdano je
43 Odluke o odobrenju u iznosu od 21.764.034,01 HRK i 16 odluka o odbijanju.Za 25 prijava je izdano,
a za 20 prijava je u postupku izdavanje Zahtjeva za dopunu. Zahtjevi za dopunu će se izdati do početka
ožujka.


Napomena:
• podnositelji prijava mogu započeti s aktivnostima iz projekta nakon podnošenja prijave na javni
natječaj, a prije izdavanja Odluke o odobrenju projekta, osim ako je jedna od aktivnosti rekonstrukcija
projekta. U tom slučaju aktivnosti mogu započeti nakon izdavanja nalaza kontrole na terenu
• predviđen je završetak obrade svih prijava u ožujku Natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda na kojem je zaprimljeno 47 prijava.Izdano
je 9 Odluka o odobrenju u iznosu od 12.243.615,20 HRK i 2 odluke o odbijanju.
Za 13 prijava je izdano, a za 23 prijave je u postupku izdavanje Zahtjeva za dopunu. Zahtjevi za
dopunu će se izdati do početka ožujka.
Izvršena je administrativna kontrola prihvatljivosti korisnika i vinogradarske površine te kontrola na
terenu u studenom za svih 47 prijava, od kojih je 45 uredno.
Napomena:
• svi podnositelji koji su zaprimili uredan nalaz kontrole na terenu mogu započeti s aktivnostima iz
projekta
• predviđen je završetak obrade svih prijava u ožujku


Htjeli bi istaknuti kako se pri obradi prijava Agencija učestalo susreće s nepotpunim prijavama za koje je
potrebno tražiti dopune – za gotovo 100% prijavljenih projekata traži se dopuna / obrazloženje ili ispravak
dokumentacije (propisani rok za dostavu dopune koja se šalje poštom
sukladno Pravilniku iznosi 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva), projekti su složeni i često sadrže više
aktivnosti, obrasci nisu popunjeni sukladno danim uputama i pojašnjenjima te nije dostavljena sva potrebna
dokumentacija.
Osim navodnoga, veseli nas i interes naših korisnika koji je vidljiv po značajnom povećanju broja podnesenih
prijava na natječaje.
Sve navedeno je razlog eventualnih kašnjenja.
Što smo poduzeli i što ćemo dalje poduzimati?
Izmijenili smo pravilnike kako bi se korisnicima omogućio početak aktivnosti po prijavi na natječaj odnosno po
zaprimanju nalaza kontrole na terenu
Uz navedeno, omogućena je isplata po završenoj aktivnosti u mjeri Restrukturiranja i konverziji vinograda i
mjeri Ulaganja u vinarije i marketing vina kako bi korisnici mogli brže doći do sredstava
Uvedena je najava Natječaja kako bi korisnici imali dovoljno vremena za što kvalitetniju pripremu
dokumentacije čime bi se smanjio broj dopuna (na relaciji Agencija – korisnik) čime bi se značajno ubrzala i

obrada
Povećati ćemo broj djelatnika koji rade na ovim poslovnima čime bi se dodatno ubrzala i obrada
Zahtjevi za isplatu
Zahtjevi za isplatu obrađuju se bez kašnjenja. Podsjećamo kako se kontrola na terenu provodi na 100%
Zahtjeva za isplatu za sve mjere. Ovisno o potpunosti i kvaliteti dostavljene dokumentacije (gotovo 100%
zaprimljenih zahtjeva za isplatu potrebno je nadopuniti i/ili obrazložiti i/ili ispraviti dokumentaciju), Odluke o
isplati donose se u prosjeku do 3 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za isplatu.
Tijekom 2019. godine, Agencija je odobrila 78 zahtjeva za isplatu u vrijednosti od 46.308.897,83 HRK
potpore.
Natječaji u tijeku i najavi
Trenutno su u tijeku natječaji za mjere Informiranje u državama članicama (do 28.02.2020.) i Promidžba vina
na tržištima trećih zemalja (do 14.02.2020.).
Objava novih natječaja za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina planira se krajem veljače odnosno za
mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda tijekom mjeseca ožujka ove godine pa ovim putem pozivamo
sve zainteresirane da se prijave na natječaje.
O rezultatima temeljem poduzetih aktivnosti, obavještavati ćemo Vas jednom tromjesečno. U nadi da smo
Vam uspjeli razložiti razloge kašnjenja obrade na pojedinim mjerama srdačno Vas pozdravljamo te Vas
molimo za strpljenje. (Ministarstvo poljoprivrede)

Pratite nas na društvenim mrežama!