Koronavirus – kućni ljubimci i domaće životinje nisu izvor zaraze

Trenutno nema dokaza da se kućni ljubimci ili druge domaće životinje
mogu zaraziti novim koronavirusom 2019 (COVID-19), niti postoje
dokazi da kućni ljubimci ili druge domaće životinje mogu biti izvor
zaraze ljudi s COVID-19.
Do danas nema dovoljno znanstvenih dokaza koji bi identificirali izvor virusa ili objasnili put prijenosa
sa životinja na ljude. Istraživanja koja se provode važna su za identifikaciju izvora zaraze kao i utvrđivanje
potencijalne uloge rezervoara u životinja.
U preporukama koje je izdalo Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo za opću javnost,
podsjećaju na pridržavanje preporuka općih mjera zaštite u koje svakako ulazi pranje ruku nakon kontakta s
životinjama i životinjskim proizvodima.
Navedeno je u skladu sa standardnim općim preporukama izdanim od strane Svjetske zdravstvene
organizacije (WHO-a) za sprječavanje širenja infekcija, što uključuje redovito pranje ruku, prekrivanje usta i
nosa laktom pri kašljanju i kihanju te izbjegavanje bliskog kontakta s bilo kime tko pokazuje simptome
respiratornih bolesti poput kašljanja i kihanja. Prema općim dobrim praksama sigurnosti hrane, sa sirovim
mesom, mlijekom ili organima životinja treba postupati pažljivo, kako bi se izbjegla potencijalna križna
kontaminacija nekuhanom hranom.
Bez obzira na neizvjesnost u vezi s podrijetlom virusa COVID-19, potrebno je, kao i inače,
redovito primjenjivati opće higijenske mjere. To uključuje redovito pranje ruku sapunom i pitkom vodom
nakon kontakta s životinjama i životinjskim proizvodima, kao i izbjegavanje dodirivanja očiju, nosa ili usta te
izbjegavanje kontakta s bolesnim životinjama ili pokvarenim životinjskim proizvodima. Navedena preporuka
ne uključuje dodatne mjere osim uobičajenih mjera higijene.
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane redovito prati informacije koje o istom objavljuje Svjetska
organizacija za zdravlje životinja (OIE) te će u slučaju bilo kakvih novih spoznaja o tome odmah
obavijestiti javnost.

(Ministarstvo poljoprivrede)

Pratite nas na društvenim mrežama!