"Otvoreni poziv "Uspostava reciklažnih dvorišta"

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 18. veljače 2020. objavilo otvoreni poziv „Uspostava reciklažnih
dvorišta“ za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu reciklažnih dvorišta-mobilnih jedinica.
Prihvatljivi prijavitelji za ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave.
Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda predviđena za ovaj Poziv iznose 100 milijuna HRK. Ukupni
iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000 HRK. Po
jednom projektnom prijedlogu može se dodijeliti od 500.000 HRK do 4.500.000 HRK bespovratnih sredstava
za reciklažna dvorišta-građevine, odnosno od 100.000 HRK do 800.000 HRK za reciklažna dvorišta-mobilne
jedinice. Intenzitet potpore bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog je max. 85% od ukupno
prihvatljivih troškova projekta.
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovog Poziva su aktivnosti građenja i opremanja
reciklažnog dvorišta, priključenja na komunalnu i energetsku infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste za
potrebe reciklažnog dvorišta, aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova,
usluga i roba, nadzor radova (stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom
građenja), aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe
infrastrukture osobama s invaliditetom, aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba (za mobilne
jedinice), usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, izobrazno-informativne aktivnosti za korištenje
reciklažnog dvorišta te promidžbu i vidljivost i dr.
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 18. ožujka 2020. do 15. veljače 2021. godine.

Pratite nas na društvenim mrežama!