Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – Dokazana kvaliteta

Ministarstvo poljoprivrede uspostavlja nacionalni sustav kvalitete
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – Dokazana kvaliteta radi
postizanja još veće prepoznatljivosti i promidžbe domaćih
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i to putem jedne, jedinstvene
prepoznatljive oznake prema Pravilniku o nacionalnom sustavu kvalitete
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“
objavljenog u Narodnim novinama, broj 18/20.
Tako će putem jedinstvene oznake na poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima koji nose znak „Dokazana
kvaliteta“ – Hrvatska potrošač biti informiran da kupuje domaći proizvod dodane vrijednosti, provjerene
kvalitete odnosno da je Republika Hrvatska zemlja podrijetla glavnog sastojka te ujedno i zemlja gdje je taj
proizvod proizveden i/ili prerađen.
Riječ je o dobrovoljnom nacionalnom sustavu kvalitete koji je osmišljen upravo kako bi se dodatno označilo
poljoprivredne i prehrambene proizvode više kvalitete odnosno proizvode s posebnim karakteristikama unutar
pojedinih sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća, i njihovih proizvoda. Naglasak sustava je na
označavanju proizvoda sa dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda koja proizlazi iz
različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, prerade, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda, a
temelje se na objektivnim i mjerljivim i kriterijima. Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda
ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi.
Uspostavom nacionalnog sustava Republika Hrvatska pridružila se drugim državama članicama koje su
također uspostavile ovakve sustave označavanja na zadovoljstvo prije svega proizvođača pojedinih
proizvoda, ali i potrošača kojima je ovakva oznaka, iza koje stoji i ovlašteno kontrolno tijelo, još dodatna
sigurnost da kupuju domaći proizvod dodane vrijednosti.
Nacionalni sustav „Dokazana kvaliteta“ notificiran je pri EK te je otvoren za proizvode i proizvođače iz drugih
država članica. Međutim, Ministarstvo poljoprivrede je uspostavilo predmetni sustav u svjetlu poticanja ulaska
što većeg broja hrvatskih proizvođača koji će ispunjavati propisane zahtjeve kako bi upravo takvi proizvodi
dodane vrijednosti našli svoju nišu na zahtjevnom jedinstvenom europskom tržištu. Kako bismo olakšali
ulazak proizvođača u nacionalni sustav isti je uspostavljen u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1305/2013
o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan
snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 da bi bio prihvatljiv za mogućnost financiranja kroz Mjeru 3.
Programa ruralnog razvoja koja nudi mogućnost pokrivanja troškova certificiranja kao i potporu za aktivnosti
informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača.
Kako to ide u praksi na primjeru za voće?
Skupina proizvođača koja predstavlja većinu svih proizvođača voća, Ministarstvu poljoprivrede mora podnijeti
zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ sa izrađenom pratećom Specifikacijom proizvoda. Nakon
što nadležno Povjerenstvo utvrdi kako su ispunjene sve pretpostavke za priznavanje oznake, Ministarstvo
poljoprivrede donosi Rješenje o priznavanju oznake „Dokazana kvaliteta“ za proizvod za koji je podnesen
zahtjev.

Postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom za koju je priznata oznaka „Dokazana
kvaliteta“ pokreće svaki proizvođač pojedinačno, podnošenjem zahtjeva za provođenje postupka potvrđivanja
sukladnosti ovlaštenom kontrolnom tijelu. Nakon što kontrolno tijelo utvrdi da proizvođač proizvod proizvodi u
skladu sa priznatom Specifikacijom, izdaje mu Potvrdu o sukladnosti, a proizvod može biti označen znakom
„Dokazana kvaliteta“, sa ili bez naznake države, ovisno o podrijetlu glavnog sastojka.

Pratite nas na društvenim mrežama!