U COOR-u planiraju nove projekte, muzikoterapiju, uređenje igrališta, potkrovlja…

Ove školske godine u Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci upisana su u osnovnoškolski program 64 učenika što je  povećanje u odnosu na prethodne godine. U  predškolski program uključeno je osmero djece.

Gošća nam je ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Mihaela Brkić koja kaže:

“Uključuju se djeca s većim teškoćama u razvoju, predškolski program koji kreće s djecom od 3. godine pa do 7. godine, odnosno do upisa u osnovnu školu i nastavlja se sa osnovnoškolskim programom do 21. godine života. Sve veći je broj djece s poremećajima iz spektra autizma, tu su upisana i djeca s intelektualnim teškoćama, s cerebralnom paralizom, motoričkim teškoćama te raznim dodatnim zdravstvenim teškoćama uz intelektualne teškoće. Najčešće se kod naše djece radi o kombinaciji teškoća u razvoju” – napominje Mihaela Brkić.

Pored grada Križevaca, djeca dolaze iz okolnih općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno i dio djece  iz Vrbovca.

“Jako smo usmjereni prvenstveno na to da nam se svako dijete u Centru dobro osjeća. Ne postoji univerzalni recept kako raditi s djecom. Svako dijete traži svoj individualni pristup što se mi trudimo i raditi. Kao ustanova smo dobro zastupljeni sa stručnjacima, prvenstveno edukacijskim rehabilitatorima kao i drugima. Mislim da samim time pružamo djeci puno, iako nam je želja pružiti još više”.

Stručnjacima u radu puno znači osiguravanje pomoćnika u nastavi koji dodatno pružaju potporu učenicima. Novost je i muzikoterapija te je želja  da ovaj program što više zaživi u Centru.

“Muzika je važan dio našeg školskog  okruženja, a glazbena kultura i kreativnost važan i komplementaran dio našeg programa. U nastojanju pružanja dodatnih mogućnosti za unapređenje komunikacijskih i socijalnih te senzoričko-kognitivnih vještina učenika, ove godine svakako stavljamo naglasak na muzikoterapiju kao  nešto što bih htjela da zaživi u Centru. Muzika se koristi kao medij za komunikaciju osjećaja, misli, interesa i potreba.  Zahvaljujući donacijama uspjeli smo kupiti novu klavinovu, instrument koji u tome uvelike pomaže”.

Ravnateljica COOR-a Mihaela Brkić ističe da imaju stalnu suradnju sa osnovnim i srednjim školama. Novost je projekt “Aktivni u zajednici” sa Srednjom školom “Ivan Seljanec” .

“Vizija nam je, ne samo da se učenici zajedno druže, nego da izrade novi suvenir grada Križevaca. Provodimo i projekt s Osnovnom školom “Ljudevita Modeca” , otvara nam se i mogućnost jednog novog projekta s Osnovnom školom “Vladimir Nazor”  i kazališnom družinom kroz kazališne predstave i radionice. Naši učenici i vrtićanci često posjećuju Gradsku knjižnicu, odlazimo na projekcije crtića i kratkih filmova, pričaonice i slično. Surađivat ćemo i s Gradskim muzejom i drugima. Zahvaljujući projektu Zaklade za djecu koji se zove “Želim ti reći”, a koji smo provodili kroz prošlu i ovu školsku godinu, uspjeli smo opremiti naš Centar sa  dosta opreme asistivne tehnologije koju koristimo u svakodnevnom radu. Provodi se i projekt u suradnji s UNICEF-om, FER-om i RF-om “Komunikacija za svako dijete” u kojem sudjeluje 20-tak ustanova u Hrvatskoj. Jedan od ciljeva je izrada slikovnih simbola koji bi se koristili u komunikatorima na našem hrvatskom području” – napominje Mihaela Brkić.

Za uspješan rad s djecom i ostvarivanje zajedničkih ciljeva važna je suradnja s roditeljima. Od ove godine provodi se i novi program za roditelje “Rastimo zajedno +”. To je ciklus radionica za roditelje učenika

s teškoćama u razvoju prvenstveno vrtićke dobi i nižih razreda.

Ravnateljica Mihaela Brkić sudjelovala je prošle godine u Varšavi na Erasmus+ projektu. Trenutno se završava prijava na još jedan projekt, a ukoliko se uspije realizirati, učenici COOR-a imali bi mogućnost otputovati u druge države, posjetiti druge škole što bi im bilo veliko iskustvo s ciljem njihovog osnaživanja i dodatnog razvoja socijalnih vještina.

Uredit će se i igralište COOR-a. Zahvaljujući potpori Grada nabavit će se ljuljačka za djecu u invalidskim kolicima, a zahvaljujući dodatnim sredstvima dobivenim vezano uz “Školu za život” , igralište će biti opremljeno i dodatnom opremom .

“Želja mi je stvoriti učionicu na otvorenom da učenici iskuse i taj oblik rada. Mislim da smo previše zatvoreni i želimo provoditi što više vremena na zraku. Želimo staviti i pješčanik te trampolin do svibnja kako bi što više vremena provodili na uređenom igralištu” – kaže Mihaela. 

Planira se i uređenje tavana Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.

“Naše potkrovlje strpljivo čeka. U dogovoru s osnivačem čekamo da nam se otvori projekt koji bi  nam pomogao da taj prostor zaživi. Nužan nam je, time bi se osigurala jednosmjenska nastava, a bilo bi i više mjesta   stručnim suradnicima za provođenje individualnog rada. Ponosni smo što smo uspjeli urediti senzornu sobu, ali ona je u podrumskom prostoru pa nam je želja da se  stavi u primjereniji prostor. Dobili bi prostor i za još neke dodatne rehabilitacijske programe. Nužna je da zaživi i dodatna potpora rane intervencije koju bi mi kao Centar mogli pružiti. Vizija je pokrenuti i poludnevni boravak za osobe iznad 21. godine da nastave rehabilitacijske programe.”

U COOR-u razmišljaju i o nužnosti da prošire svoje djelatnosti na Centar potpore.

“Time bi pružili  potporu učenicima redovnih škola koji se školuju po redovnim programima uz prilagodbu. Imamo dobar tim stručnjaka, ali u cijeloj Hrvatskoj je problem manjka kadra, pogotovo  stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila i logopeda.

Mislim da je kod nas bilo jako potrebno zaposliti logopeda koji pruža potporu djeci iz grada. Ove školske godine uključeno je 44-vero djece što mislim da je jako velika brojka i opravdava tu potrebu. Mislim da je naš logopedski kabinet upravo zahvaljujući potpori Grada jako bogato opremljen ne samo didaktičkim materijalima nego i mjernim instrumentima koji su nužni za dobru dijagnostiku i kvalitetan rad” – rekla je ravnateljica Mihaela Brkić.

ji/radiokrizevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!