Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima odobrena dva EU projekta

Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima su u sklopu natječaja Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 odobrena 2 projekta. Oba projekta spadaju u prioritet 4. – Obrazovanje, komponenta 4.1.1 – Suradnja u visokom obrazovanju.

Učilište je nositelj projekta EQUI EDU (Equine Studies Education and Competence centre for development of equestrian tourism in the cross border region) kojeg će provoditi s projektnim partnerom Sveučilištem u Kapošvaru.

Ukupni proračun projekta za oba projektna partnera iznosi 296 989,00 €, a proračun za Visoko gospodarsko učilište u Križevcima iznosi 168.520,00 €.
Projekt EQUI EDU temelji se na dugoj tradiciji konjogojstva i konjičkog sporta u Hrvatskoj i Mađarskoj koja potječe još iz vremena Austro-Ugarske. Broj ljudi u EU koji se na neki način bave konjima je u konstantnom porastu te u razvijenim europskim zemljama poput Austrije i Njemačke postoje odgovarajući programi obrazovanja i stručnog usavršavanja koji studentima i odraslim polaznicima omogućuju stjecanje kvalifikacija u području rada s konjima, profesionalnog bavljenja konjičkim sportom ili pružanja usluga u ruralnom turizmu (organizacija terenskih jahanja i sl.) Projekt je usmjeren na pružanje takvih programa studentima i odraslim
polaznicima koji trenutno nemaju mogućnost na odgovarajući način razvijati kompetencije u tom području. Iz tog će se razloga u sklopu projekta izradom tehničke projektne dokumentacije za izgradnju jahališta, zatvorene hale, štale za konje i popratnih prostorija stvoriti preduvjeti za
uspostavu regionalnog centra za konjogojstvo i konjički sport, a Učilište će u sklopu ovoga projekta kroz niz radionica s ključnim dionicima iz područja konjogojstva i konjičkog sporta, zajedno s projektnim partnerom – Sveučilištem u Kapošvaru, razviti nove kolegije u sklopu studijskih programa i dva programa cjeloživotnog učenja iz područja konjogojstva i konjičkog sporta.

Rezultat projekta bit će dostupnost odgovarajućih programa, kako u visokom obrazovanju, tako i u području programa cjeloživotnog učenja iz područja uzgoja i držanja konja koji će u nadolazećem razdoblju biti dostupni polaznicima zainteresiranim za konjički sport ili razvoj ruralnog turizma koji uključuje držanje konja i ponudu sadržaja koji uključuju jahanje i sl. Projekt će se tijekom 16 mjeseci provoditi u Križevcima i Kapošvaru.

Učilištu je odobren i projekt EDUAGRI (Multilevel education system for agile agri-food chains), čiji je nositelj Sveučilište u Kapošvaru, a Učilište partner u projektu. Vrijednost projekta iznosi 257.705,00 €, a proračun za Visoko gospodarsko učilište u Križevcima iznosi 121.825,00 €.

Glavni cilj projekta je zajednička izrada visokoškolskih obrazovnih paketa na više razina iz specifičnog područja agilnog upravljanja poljoprivrednim i prehrambenim lancima. Paketi će uključivati razvoj i izradu nastavnih planova i programa za preddiplomski, kao i diplomski studij upravljanja poljoprivredno-prehrambenim lancima. Naime, zbog specifičnih, ali i sličnih situacija u obadvije zemlje, navedeni programi imaju za cilj poboljšati konkurentnost u poljoprivredno- prehrambenom sektoru kroz razvoj dinamičnog upravljanja procesima proizvodnje i plasmana poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na lokalnoj razini.

Novo razvijeni studijski programi pružit će suvremen i praktičan uvid u upravljanje poljoprivredno-prehrambenim lancima. Ciljne skupine za ove programe bit će sadašnji i budući studenti Visokoga gospodarskog učilišta iz Križevaca i Sveučilišta u Kapošvaru, trenutni donositelji odluka u poljoprivredno- prehrambenom sektoru, nositelji poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj i Mađarskoj, poljoprivredne udruge, mala i srednja poduzeća u prehrambenoj industriji i udruženja poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača. Planirano vrijeme provedbe aktivnosti je dvadeset mjeseci.

Pratite nas na društvenim mrežama!