Županija za sufinanciranje programa i projekata ustanova i udruga iz područja kulture za 2020. godinu osigurala 1,1 milijun kuna

Koprivničko-križevačka županija objavila je Natječaj za
sufinanciranje programa ustanova u kulturi za 2020. godinu i Poziv za sufinanciranje programa i projekata
udruga i ostalih iz područja kulture za 2020. godinu za koje je i ove godine osigurala značajna sredstva u
županijskom proračunu, gotovo 1,1 milijun kuna.
Program ustanova u kulturi obuhvaća programe ustanova u kulturi koje djeluju sa sjedištem i aktivnostima na
području Koprivničko-križevačke županije te svojim projektima doprinose kulturnom razvoju, očuvanju
kulturnih vrijednosti i dobara Koprivničko-križevačke županije. Ukupno planirana sredstva po ovom Natječaju
iznose 165.000,00 kuna, a namijenjena su za okvirno 15 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta
koji se može ugovoriti iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno najviše 20.000,00 kuna koje će se
raspoređivati u prioritetna područja: muzejsko – galerijska djelatnost, knjižnična djelatnost te izdavačka i
nakladnička djelatnost.
Iznimno kod prioritetnog područja muzejsko-galerijska djelatnost, prilikom provođenja aktivnosti vezanih uz
manje restauratorske zahvate, zaštitu postojećeg fundusa i održavanje kulturnih dobara najveća pojedinačna
vrijednost koja se može ugovoriti iznosi 50.000,00 kn.
Što se tiče sufinanciranja programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2020. godinu prijavitelji
se mogu prijaviti na prioritetna područja koja obuhvaćaju: izdavačku djelatnost, likovnu djelatnost, zaštitu i
održavanje sakralnih objekata i provođenje vjerskih manifestacija, te obilježavanje blagdana, djelatnost i rad
Zajednice kulturno-umjetničkih udruga te ostala područja kulture.
Ukupno planirana vrijednost ovog Poziva je 925.000,00 kuna s time da se najmanji i najveći iznos financijskih
sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu razlikuje po pojedinom prioritetnom
području te je detaljno razrađen u Uputama za prijavitelje.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 31. ožujak 2020. godine do 15.00 sati, a sva pitanja

vezana uz Natječaj i Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-
pošte: kultura@kckzz.hr, i to najkasnije do 17. ožujka 2020. godine.

Služba ureda župana

Fotografija: ilustracija s prošlogodišnjeg potpisivanja ugovora

Pratite nas na društvenim mrežama!