Aktivnosti Ministarstva poljoprivrede usmjerene na podizanje svijesti potrošača vezano uz problem prekomjernog bacanja hrane

U cilju podizanja svijesti potrošača vezano uz problem prekomjernog bacanja hrane u Republici Hrvatskoj, a u
svrhu promjene navika i ponašanja prilikom rukovanja s hranom kod kuće, na poslu, u školi ili u restoranu,
Ministarstvo poljoprivrede pokreće niz aktivnosti.
Aktivnosti će se provoditi tijekom ove godine i to pod sloganom „Pojedi, podijeli. Hrana nije otpad“. Prva od
aktivnosti je izrada animiranog filma na ovu temu, kojeg možete pogledati u nastavku teksta. Ciljana skupina
su potrošači, budući da istraživanja pokazuju da upravo potrošači proizvode najviše otpada od hrane. Prema
procjenama, u Republici Hrvatskoj godišnje nastane oko 400.000 t otpada od hrane.
Animirani film, kroz jednostavne savjete, prikazuje kako potrošač može utjecati i pridonijeti smanjenju otpada
od hrane. Edukacija potrošača provedena je kroz lik djevojčice Dore, koja, kao predstavnik nove generacije,
ukazuje na problematiku i moguća rješenja. Završetak animacije poziva potrošače da se pridruže timu i da svi
zajedno prepolovimo količinu otpada od hrane do 2030. godine.
Aktivnosti na ovu temu, nastavit će se izradom i podjelom edukativnih materijala za djecu školske dobi, kao i
za odraslu populaciju te održavanjem prigodne manifestacije povodom obilježavanja dana podizanja svijesti o
otpadu i gubitcima hrane.
Navedeno je samo jedna od mjera Ministarstva poljoprivrede kojom se javnost pobliže upoznaje s
problematikom otpada od hrane i mogućim rješenjima, a skladu s Planom sprječavanja i smanjenja nastajanja
otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. čiji je cilj doprinos ostvarenju cilja UN Agende za održivi
razvoj do 2030. godine, a to je do 2030. prepoloviti otpad od hrane na razini maloprodaje i kućanstava te
općenito smanjiti gubitke hrane duž cijelog prehrambenog lanca. (Ministarstvo poljoprivrede)

Pratite nas na društvenim mrežama!