Digitalna komora olakšava digitalnu transformaciju hrvatskog gospodarstva

Sedam e-usluga kreirano je da zadovolje potrebe poduzetnika

Hrvatska gospodarska komora uspješno je privela kraju projekt Digitalna komora, u sklopu kojeg je razvijena informacijsko-komunikacijska platforma za e-usluge namijenjena članicama HGK, javnoj upravi i građanima. Ukupna vrijednost projekta je 28.694.815,68 HRK od čega 85%, odnosno 24.390.593,32 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15% Hrvatska gospodarska komora kao korisnik projekta.

Na portalu digitalnakomora.hr tako je dostupno sedam e-usluga (e-članice, e-financiranje, e-javne ovlasti, e-gospodarske informacije, e-učenje, e-zakonodavstvo, e-sajmovi i promocija te dodatna usluga e-pokreni poslovanje), koje su kreirane kako bi se zadovolje potrebe tržišta, odnosno domaćim gospodarstvenicima olakšala digitalna transformacija poslovanja.

„Za provođenje uspješne digitalne transformacije ključna je brzina usvajanja promjena, ali i strateški pristup cijelom procesu. Implementacijom Digitalne komore Hrvatska gospodarska komora digitalizirala je svoje poslovanje, a iskustvo koje smo stekli u protekle dvije godine rada na projektu sad ćemo iskoristiti kako bismo pomogli našim članicama da se i one uspješno digitalno transformiraju“, izjavila je direktorica Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj HGK Sanja Šimić.

Zahvaljujući Digitalnoj komori unaprijeđeni su komunikacija i odnosi između HGK i članica, digitalizirano je izdavanje dokumenata koje HGK pruža u okviru javnih ovlasti, a gospodarstvenicima je omogućeno aktivnije sudjelovanje u kreiranju i promjeni zakonodavnog i regulatornog okvira. Više informacija o Digitalnoj komori dostupno je na digitalnakomora.hr.

Pratite nas na društvenim mrežama!