Dogradnja gimnazijske zgrade- pravna zbrka ili skrivene namjere

Županija je najavila kako će, iz drugog pokušaja, dograditi zgradu Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog, no na pitanje u kojoj je fazi projekt i kad bi škola mogla biti gotova, župan Darko Koren nije znao odgovor.

-Projekt još nije ni počeo jer imamo određenih pitanja koja su preduvjet da se počne graditi- izjavio je župan pred desetak dana obilazeći Centar izvrsnosti u Križevcima.

Naime, Županija je kao osnivač Gimnazije u dopisu koji je krajem prošle godine poslala suvlasnicima zemljišta na kojem se nalazi škola- Gradu, Osnovnoj školi Ljudevita Modeca i Srednjoj školi Ivan Seljanec, tražila da daruju svoj dio čestice Gimnaziji, uz objašnjenje kako je to preduvjet za dogradnju škole.
Nakon što je Gradsko vijeće na posljednjoj sjednici donijelo odluku o prijenosu vlasništva zemljišta bez naknade Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkog kako bi Županija tamo dogradila školsku zgradu, župan Darko Koren rekao je da ta odluka nije provediva.

-S obzirom da se radi o ravnopravnom suvlasništvu toga zemljišta sva tri
suvlasnika, onda su oni suvlasnici u idealnom dijelu što znači da je svaki
milimetar tog zemljišta od 10 tisuća metara četvornih u suvlasništvu svakog od ta tri suvlasnika i to je nemoguće provesti- rekao je Koren pred desetak dana.

Većinski vlasnik čestice je Grad i njegov je udio 68 posto, ali čestica nije
parcelizirana, na njoj je i već postojeća zgrada Gimnazije i teren na kojem bi se gradile tri nove učionice s kabinetima. Županija je tražila čitavu česticu, a Grad je darovao samo zemljište potrebno za izgradnju.

Kad bismo mi donijeli takvu odluku, onda bi i postojeću zgradu i zemljište
darovali Županiji. Zgrada sa dvoranom ima svoju vrijednost pa bi bilo pošteno da Županija to reče na glas- izjavio je gradonačelnik Mario Rajn jučer u emisiji na Radiju Križevci.

Župan pak kaže da Grad i druga dva suvlasnika mogu dati i pravo građenja, ali sve tri odluke moraju biti usklađene. Međutim, prema zemljišnim knjigama, to pravo Županija već ima od 2014. godine. Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pravo građenja osniva se upisom tog prava u zemljišnu knjigu, a prestaje na temelju odluke o ukinuću tek brisanjem u zemljišnoj knjizi.

-Županija već ima pravo građenja i to je vidljivo u zemljišno-knjižnom izvatku, a sada bi htjeli vlasništvo na cijeloj čestici. Ako razgovaramo o prijenosu vlasništva zgrade na Županiju onda o tome treba razgovarati otvoreno. Postoji i mogućnost da Grad dogradi zgradu- izjavio je gradonačelnik Mario Rajn.

Projekt dogradnje zgrade Gimnazije s tri učionice i kabinetima te sanitarnim čvorom trebao bi koštati oko 4 milijuna kuna i škola bi time stekla uvjete za jednosmjensku nastavu. Ovo nije prvi put da se najavljuje izgradnja ili dogradnja gimnazijske zgrade, a budući da se približavaju lokalni izbori, obećanja će sigurno još biti.

sn/radiokrizevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!