Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači 9 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil.
 
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/18 i provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/17 o neproduljenju odobrenja aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil, koje su stupile na snagu 16. siječnja 2020. godine, propisano je da države članice moraju oduzeti registracije sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivne tvari klorpirifos i klorpirifos-metil.
 
Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: DURSBAN E-48, NUFOS, KENTAUR 5, G, NURELLE D, CHROMOREL-D, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 250 CS, RELDAN 22 EC i DASKOR 440, temeljem navedenih Uredbi, ukinute su registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 16. 2. 2020.
 
Sukladno rješenjima o ukidanju registracija, na tržištu Republike Hrvatske je dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja DURSBAN E-48, NUFOS, KENTAUR 5, G, NURELLE D, CHROMOREL-D, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 250 CS, RELDAN 22 EC i DASKOR 440 do 16. 3. 2020., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 16. 4. 2020.

Pratite nas na društvenim mrežama!