PRIMJER DOBRE PRAKSE NA FOI-ju! FOI na vlastitoj online infrastrukturi nesmetano i kvalitetno izvodi online nastavu na svim studijima

Obzirom na to da se nastava na Fakultetu
organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, kao i u većini obrazovnih
ustanova u Hrvatskoj, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. odvija isključivo online, već u
prvih par dana cijeli FOI-jev sustav je izrazito dobro profunkcionirao i nastava se
odvija nesmetano na svim studijima, uz kontinuirano održavanje i nadogradnju
vlastite online infrastrukture.
FOI se tako i u ovim trenucima epidemiološke krize pokazao kao vodeći fakultet po
primjeni e-učenja, uspjevši iskoristiti svoje bogato i dugogodišnje iskustvo te u
potpunosti i na vrijeme pripremiti module za online održavanje nastave.
Očekivano, Fakultet organizacije i informatike za te je potrebe pripremio
VLASTITU INFORMATIČKU INFRASTRUKTURU – poslužitelje, sustave za e-
učenje, sustav za autentifikaciju i autorizaciju te sustav za webinare, koja se
pokazala kao odlično rješenje. FOI u tu svrhu koristi isključivo alate otvorenog koda
(eng. open source code), na kojima se temelji cjelokupna infrastruktura. Zanimljiv je
i podatak da je u posljednja četiri dana (od 16. ožujka) značajno porastao broj
korištenja sustava za e-učenje (prikazano u grafu). Graf: “Porast korištenja sustava nakon prelaska na online nastavu”
Djelatnici FOI-jevog Centra za razvoj programskih proizvoda, kontinuirano rade
na održavanju i nadogradnji cijelog sustava, osiguravajući 24/7 (help desk)
podršku svim nastavnicima, asistentima, ali i studentima u online nastavi. Rezultat
je to dugogodišnje pripreme u korištenju alata za izvođenje online nastave, čime su
sada stvoreni preduvjeti za lakše otklanjanje svih rizika. Time su izbjegnute
mnogostruke komplikacije koje se mogu dogoditi uslijed velikog broja priključenih
korisnika, ali i velikog broja hakerskih napada koji su nerijetki slučaj u posljednjih
nekoliko dana.
FOI studentima su na raspolaganju svi online resursi za učenje i poučavanje koji
uključuju: digitalne materijale, video prezentacije, online testove, webinare i
online konzultacije. Napomenimo i to da se cjelokupna praktična nastava, koja se
na FOI-ju provodi kroz laboratorijske vježbe i istraživanja, izvodi online kroz
povezivanje strukovno-teorijske i praktične nastave, u dogovoru i prema uputama
predmetnog nastavnika. Uz to, Povjerenstvo za e-učenje Fakulteta organizacije i
informatike pripremilo je niz smjernica i uputa nastavnicima za provođenje online
nastave, nekoliko različitih alata za izvođenje online nastave u realnom
vremenu (poput Zoom, BigBlueButton, Adobe Connect i sl.), različite modele
izvođenje online nastave koji uključuju webinare, ali i kombinaciju video i tekstualnih
materijala kako bi se studentima učenje što više prilagodilo te da oni u velikoj mjeri

mogu sami birati tempo učenja – naglašava dekanica FOI-ja izv. prof. dr. sc. Nina
Begičević Ređep.
FOI u ovim trenucima priprema i centralo web mjesto za nastavnike i studente
sa svim korisnim uputama (priprema materijala, tehnička pitanja, smjernice za
studente, primjeri e-predmeta), a svi materijali će biti javno dostupni. Dodajmo i to
da se online nesmetano odvija i znanstveno-istraživački rad na FOI-ju, u koji su
aktivno uključeni svi FOI-jevi znanstvenici i istraživački timovi.
Velika zahvala našim programerima u Centru za razvoj programskih proizvoda FOI-
ja, Povjerenstvu za e-učenje FOI-ja te svim našim nastavnicima i studentima koji
održavaju nastavu na daljinu na svim predmetima na hrvatskom i engleskom jeziku.
Rezultat je to dugogodišnjeg rada na razvoju e-učenja na FOI-ju, no i spremnosti
nastavnika i studenata da dodatnim trudom osiguraju kvalitetnu nastavu na daljinu.
Napominjem da i sve sastanke održavamo na daljinu, tako da smo osigurali sve
uvjete za potpuno funkcioniranje Fakulteta u online okruženju – ističe dekanica FOI-
ja.

Pratite nas na društvenim mrežama!