Zatvoreni pogranični granični prijelazi između Republike Hrvatske i Slovenije

Od srijede, 18.ožujka od ponoći dogovorom Republike Hrvatske i Slovenije zatvoreni su granični prijelazi za pogranični promet.
Popis zatvorenih pograničkih prijelaza između republike Hrvatske i Slovenije:
Lucija
Slum
Vele Mune
Lipa
Prezid II
Zamost
Blaževci
Prilišće
Pravutina
Obrež
Vivodina
Kašt
Novo Selo Žumberačko
Kraj Donji
Gornji Čemehovec
Draše
Plavić
Luke Poljanske
Mali Tabor
Klenovec Humski
Gornja Voća
Preseka
Sveti Martin na Muri
Čabar
Cvetlin
Zlogonje

Izvor i foto: koronavirus.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!