Vlada će bolnici u Mostaru donirati 43 milijuna kuna za borbu protiv korone

Vlada je danas na sjednici donijela odluku kojom je novac osiguran na razdjelu Ministarstva zdravstva (40 milijuna kuna) te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (3 milijuna kuna).

Taj novac će se doznačavati Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u svrhu suzbijanja Covid-19 za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Pratite nas na društvenim mrežama!