21. SVIBNJA – Svjetski Dan kulturne raznolikosti

…Svjetski Dan kulturne raznolikosti proglašen je 2002. godine.
Tom povijesnom deklaracijom države svijeta kulturnu raznolikost priznale
su kao zajedničku baštinu čovječanstva. Svrha joj je produbljivanje
razumijevanja i promicanje svijesti o važnom odnosu kulture i razvoja te
važnosti dijaloga između kultura. Sve kulture i civilizacije doprinose
bogatstvu čovječanstva. Kulturna raznolikost je snaga razvoja temeljenog
na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvaćanju.
Kultura je cjelokupno društveno naslijeđe neke grupe ljudi – naučeni
obrasci mišljenja, osjećanja i djelovanja grupe, zajednice ili društva, te izrazi
tih obrazaca u materijalnim objektima. Obuhvaća svekoliki način na koji
živimo, naš opći sustav vrijednosti, tradicije, umjetnosti, vjerovanja. Taj nam
dan daje priliku proširiti spoznaje o vrijednosti kulturnih različitosti i potiče
nas na život u duhu mira, dijaloga i otvorenosti.


Republika Hrvatska sudjelovala je i u izradi teksta Konvencije o zaštiti i
promicanju raznolikosti kulturnih izričaja te na njenom usvajanju na 33.
zasjedanju Glavne skupštine UNESCO-a u listopadu 2005. godine.
Članak 1 Opće deklaracije o kulturnoj raznolikosti kaže: „Kultura se
pojavljuje u različitim oblicima u vremenu i prostoru. Ta je raznolikost
utjelovljena u jedinstvenosti i mnogostrukosti identiteta grupa i društava od
kojih se sastoji ljudska vrsta. Kao izvor razmjene, inovativnosti i
kreativnosti, kulturna raznolikost je potrebna svakoj ljudskoj vrsti kao što je
bioraznolikost potrebna prirodi. U tom smislu, ona je zajednička baština
čovječanstva i trebala bi biti priznata i prepoznata na dobrobit sadašnjih
generacija i onih koje tek dolaze.“
Kulturna raznolikost:

• predstavlja polaznu točku za suživot i uključenje svih ljudi te je osnova
za život u multikulturalnom svijetu
• važan je čimbenik razvoja
• njezino je poštivanje ujedno i poštivanje ljudskih prava
• kulturna baština je izvor naše kreativnosti…

Izvor: knjiznica-vg.hr

Foto:

Pratite nas na društvenim mrežama!