Blaženka Divjak o upisima u srednje škole

“Dvanaest dana sigurno da se ne može negdje sakriti ili uzeti, ali smo napravili jednu bitnu inovaciju, a to je da roditelj i učenik ne moraju dolaziti u školu, sve se može obaviti online i u tom smislu mislim da roditelji i učenici nemaju nekih posebnih zadaća. 25. srpnja mogu biti bilo gdje, bitno je da imaju pristup internetu, kao što je to sada zbog nastave na daljinu”, objasnila je Divjak.

Rekla je i da učitelji koji su u povjerenstvima za upise moraju doći u škole. „To je relativno mali broj učitelja. Moramo dati priliku, ovaj postupak traje dugo jer imamo učenike s teškoćama, imate prijemne ispite za umjetničke škole”, kazala je ministrica i dodala da ima dosta stvari koje se moraju u tom razdoblju napraviti.

O pisanju mature

Za pisanje mature ministrica kaže da su sve velike odluke vezane uz maturu donesene. “Sve je poznato. Ono što treba raditi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje znanja i obrazovanja koji je osnovan zato da bi provodio državnu maturu – to je s epidemiolozima usuglasiti treba li neke od tih mjera još popustiti. Ja znam da su oni u kontaktu, a ono što je važno – poznati su svi datumi i svi uvjeti”, rekla je Divjak.

Za više razrede osnovnih škola kaže kako je infrastrukturni problem  povratak učenika od petog do osmog razreda.

“Vi imate uvjete da se mora poštivati određeni broj učenika u razredu i razmak među njima, kao i što se smije od prostora koristiti i u kojem obimu. Ne možete vratiti neke od učenika u škole jer imate situaciju da u nekim školama bi se uvjeti mogli osigurati, u nekima ne. Neke škole rade u jednoj, neke u dvije ili tri smjene”, kazala je.

Ministrica je rekla da većina europskih država provodi nastavu ovako kao i mi.

„I nastava na daljinu ide dobro, kao i za srednjoškolce. Oni imaju drugačiji način virtualne učionice i direktni kontakt s učiteljima i u tom smislu mislim da je to dobro rješenje. Mi u srednje škole vraćamo one koji trebaju obaviti praksu, određene vježbe, popraviti ocjene i riješiti završne ispite”, zaključila je Divjak.

Izvor: NOVA TV/Vlada

Foto: wikipedija

Pratite nas na društvenim mrežama!