Obavijest poljoprivrednim proizvođačima soje


Pregledom usjeva soje na terenu utvrđeni je različiti stadij razvoja kulture od kotiledona do prve
troliske ovisno o vremenu sadnje.
U usjevima gdje nije proveden herbicidni tretman utvrđen je ponik korova i vrijeme je primjene
post-em herbicida .
Potrebno je pregledati i usjeve na kojima je proveden tretman radi naknadnog ponika korova .
Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi : Basagran 480, Benta 480 SL,
Harmony SX, Harass 75 WG , Pulsar 40 i dr.
Za uskolisne korove mogu se primijeniti herbicidi: : Pantera QT, Leopard 5EC, Gepard 050 EC,
Focus Ultra, Agil 100 EC, Fusilade Forte EC i dr.
Kod suzbijanja širokolisnih i uskolisnih korova moguće je u split aplikaciji primijeniti: Corum ,
Pulsar 40 u kombinaciji sa Harmony SX i dr.
Uspješnost tretmana uvelike ovisi o fazi razvoja korova!
Potrebno je voditi računa o veličini usjeva soje u post-em tretmanu kako ne bi došlo do
fitotoksičnosti.
Tretiranje provesti po mirnom vremenu kako bi se izbjeglo zanošenje sredstva na susjedne
parcele i moguća fitotoksičnost.
Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici
Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS),
putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti
prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a
praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Pratite nas na društvenim mrežama!