Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

Agroklimatske stanice na području naše županije zabilježile su od posljednje preporuke 2-7
litara kiše te su tijekom vikenda zabilježeni uvjeti za primarnu infekciju uzročnikom
krastavosti jabuke i kruške ( Venturia inaequalis ).
S obzirom da još uvijek prijeti opasnost od primarnih infekcija u nasadima jabuka i kruška, a
prognostičari u narednim danima najavljuju nestabilno vrijeme, preporučamo voćarima da
redovito obavljaju zaštitu kombinacijom sistemičnog i kontaktnog pripravka, a razmaci
između tretiranja moraju biti prilagođeni količini oborina i porastu lisne mase.
Mogu se koristoiti sistemični fungicidi na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo
EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC).
Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.
Od kontaktnih pripravaka za zaštitu se mogu koristiti fungicidi na bazi mankozeba (Dithane
M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil
80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro), kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor,
Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 480 SC) ili ciprodinila (Chorus 75
WG).
Vodite računa o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari.
Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima
miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu
s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu
obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni
pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.
Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi
evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Pratite nas na društvenim mrežama!