Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

Tijekom vikenda i jučer zabilježeni su uvjeti za novu primarnu infekciju uzročnikom krastavosti jabuke i kruške ( Venturia inaequalis ), a u nekim su voćnjacima na listovima vidljivi simptomi ranijih zaraza. Količina kiše zabilježena tijekom vikenda i jučer kreće se od 7 do 25 litara po kvadratnom metru, a jučer je na pojedinim lokacijama olujno nevrijeme bilo
praćeno tučom.


Voćarima preporučamo da i dalje redovito obavljaju zaštitu kombinacijom sistemičnog i kontaktnog pripravka, a razmaci između tretiranja moraju biti prilagođeni količini oborina i porastu lisne mase.
Mogu se koristiti sistemični fungicidi na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.


Od kontaktnih pripravaka za zaštitu se mogu koristiti fungicidi na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro), kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 480 SC) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).


Vodite računa o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari.
Voćarima savjetujemo da obave tretiranje protiv jabučnog savijača nekim od insekticida kao što su Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.
U nasadima gdje su prisutne kritične populacije lisnih uši prednost dajemo insekticidima: Calypso SC 480 i Mospilan 20 SP.
U nasadima krušaka potrebno je kontrolirati vršno lišće zbog prisutnosti ličinki i jaja kruškine buhe (Psylla pyri). Ukoliko se pregledom utvrdi prisutnost ličinki buhe predlažemo primjenu insakticida: Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache
ili Kraft 18 EC. Navedenim pripravcima za suzbijanje kruškine buhe preporučamo dodati Bijelo ulje (0,3 do 0,5 %). Ukoliko se koristi mineralno ulje ne preporuča se miješanje s pripravcima na osnovi kaptana radi moguće fitotoksičnosti. Navedene je pripravke potrebno
primijeniti uz veći utrošak vode.


Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.
Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.


mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

Pratite nas na društvenim mrežama!