Obavijest proizvođačima koštičavog voća!

Kišovito i nestabilno vrijeme omogućuje razvoj bolesti lista i ploda u voćnjacima koštičavog
voća.
Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). na koštičavom
voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor),
na trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i
marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.
Za zaštitu breskve od pepelnice mogu se koristiti Systhane 20 EW, Indar 5 EW, Luna
Experience, Nativo 75 WG.
Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti
Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni
Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.
Za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti dozvoljeni su Dithane M-45, Pinozeb M-45,
Futura 5 WP i Kastor.
Za zaštitu plodova trešanja od truleži (Monilinia spp.) u fazi dozrijevanja birajte fungicide
kratke karence kao što su Luna Expirience, Indar 5 EW, Teldor SC 500 (karenca 3 dana)
ili koristite mikrobiološke pripravke na bazi Bacillus subtilis.
.
U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti
tretiranje. Za suzbijanje lisnih uši na višnji dozvoljeni su insekticidi Calypso SC 480,
Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG, na breskvi Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Movento
i Mospilan 20 SG, na trešnji i nektarini su dozvoljeni Calypso SC 480, Movento i
Mospilan 20 SG, a na šljivi Mospilan 20 SG, Movento i Pirimor 50 WG.
U nasadima trešnje i višnje tijekom sunčanih dana traje let i odlaganje jaja trešnjine muhe
(Rhagoletis cerasi). Preporučamo voćarima da prate njihovu brojnost iz pomoć žutih
ljepljivih ploča, a za zaštitu u fazi promjene boje plodova mogu se koristiti insekticidi
Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG (karenca 14 dana) te Decis 100 EC,
Scatto, Demetrina 25 EC i Rotor Super (karenca 7 dana).
Prilikom zaštite ranijih sorata trešnje vodite računa o karenci odabranih pripravaka!
U nasadima breskve traje let breskvinog savijača i moljca, a u nasadima šljive šljivinog
savijača.
Zaštitu voćnjaka insekticidima obavite u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije
zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje (npr.
maslačak, mrtva kopriva) te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite
najbližu udrugu pčelara!
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu
s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu

obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni
pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.
Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi
evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Pratite nas na društvenim mrežama!