Obavijest proizvođačima lijeske!

Pregledom nasada lijeske u rodu zabilježena je pojava ljeskotoča (Balaninus nucum).
Preporučamo proizvođačima da obave pregled otresanjem grmova u rano jutro ili navečer.
Kritičnim se smatra ulov 3-4 pipe po grmu te je tada potrebno obaviti suzbijanje.
U svim nasadima lijeske bilježimo pojavu lisnih ušiju (Aphidae) te stjenica koje mogu
prouzročiti značajniju pojavu pljesnivosti i truleži jezgre (Nematospora coryli).
U nasadima uz šume moguća je i pojava ljeskove strizibube (Oberea linearis) koja odlaže
jaja na mlade izbojke. Ličinke strizibube buše mlade izbojke pa u lipnju nalazimo uvele
vrhove izbojaka. Štetnost ljeskove strizibube veća je u mladim nasadima lijeske.

Zbog kišovitog svibnja te najave nastavka nestabilnog vremena očekujemo razvoj bolesti lista
(Phyllosticia,Mycosphaerella, Septoria i dr.) i ploda (Monilinia, Botrytis, Fusarium,
Nematospora, Botryosphaeria) u nasadima lijeske.
Trulež plodova lijeske javlja se svake godine u plantažnim nasadima lijeske u većoj ili
manjoj mjeri. Uzrok truleži su infekcije gljivicama iz rodova Monilinia, Nematospora i
Botrytis. Svi navedeni patogeni najčešće vrše zarazu plodova preko rana i oštećenja nastalih
kao posljedica uboda ljeskotoča i stjenica. Pojava truleži plodova u nasadima lijeske, osim o
napadu ljeskotoča i stjenica, ovisi o sorti, položaju i vremenskim uvjetima, odnosno količini
kiše i broju kišnih dana.
Da bi smanjili udio trulih plodova potrebno je suzbijati najznačajnije štetnike ploda lijeske
(ljeskotoč, stjenice), a u intenzivnim nasadima preporuča se i primjena fungicida. Za tu se
namjenu mogu koristiti Signum i Systhane 20 EW u konvencionalnom uzgoju te fungicidi
na osnovi bakra u ekološkom uzgoju lijeske.
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu
s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu
obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni
pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.
Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi
evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Ministarstvo poljoprivrede

Pratite nas na društvenim mrežama!