Proizvođači tovne junadi, svinja i janjadi za klanje podnesite zahtjev za mjere pomoći

Podnošenje zahtjeva za privremenu izvanrednu mjeru pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih
svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom COVID-19 te za subjekte
koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara, započelo je 22. svibnja, obavještavaju iz Agencija
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Zahtjevi se podnose putem AGRONET-a.
Vlada je donijela odluku o izvanrednoj pomoći proizvođačima tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za
klanje te subjektima koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara, za što je osigurano devet milijuna kuna.


Kako se navodi u donesenoj odluci, korisnici potpora u Mjerama su: za Mjeru 1., Mjeru 2. i Mjeru 3. su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona o
poljoprivredi (NN 118/18, 42/20) upisan u Upisnik poljoprivrednika koji se bavi proizvodnjom
junadi, svinja i janjadi upisanih u Jedinstveni registar domaći životinja (JRDŽ). za Mjeru 4. su subjekti u poslovanju s hranom koji posluju u odobrenim objektima za klanje
papkara upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla
kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Pratite nas na društvenim mrežama!