Usvojen pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu

Vlada je na zatvorenome dijelu današnje, 231. sjednice, usvojila pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Zakonski prijedlozi https://bit.ly/2XgCEKb
Podzakonski prijedlozi https://bit.ly/2ZpxbDE

Što se tiče kadrovskih pitanja, državnom službeniku Mati Škrabalu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za multilateralu i globalna pitanja u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje ističe 21. svibnja 2020. godine.

Državnom službeniku dr.sc. Petru Mihatovu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje ističe 21. svibnja 2020. godine.

Državnom službeniku Sebastianu Rogaču dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, s danom 1. lipnja 2020. godine, a najduže do šest mjeseci.

Radi isteka mandata, razriješeni su dosadašnja predsjednica, zamjenik predsjednice i članovi Upravnoga odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Marija Dujić, Tom Kačinari, Željko Marijanović, Tihomir Trešćec, Danijela Majko, mr. sc. Josip Sarić te Miro Bulj.

Novom vršiteljicom dužnosti predsjednika Upravnoga odbora spomenute Zaklade imenovana je Marija Dujić, vršiteljem dužnosti zamjenika predsjednika Upravnoga odbora imenovan je Tom Kačinari, a dijelom vršiteljima dužnosti članova Upravnoga odbora, koji se imenuju na prijedlog Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te kao predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja, imenovani su Željko Marijanović, Tihomir Trešćec i Leo Erceg.

Glavnoj skupštini društva Imunološki zavod d.d. predlaže se izbor članova Nadzornog odbora društva, na vrijeme od najduže šest mjeseci, i to Tomislava Pokaza, Višnje Gašpar i Dunje Skoko-Poljak.

Radi odlaska na novu dužnost razriješen je pomoćnik ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Zdravko Vukić, s danom 18. svibnja 2020. Državnom službeniku Alenu Grabaru dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za nadzor, razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i postupanje s nezakonito izgrađenom infrastrukturom u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Pratite nas na društvenim mrežama!