5. foto natječaj – Smiješak…čitajte!

HRVATSKO ČITATELJSKO DRUŠTVO poziva na sudjelovanje u 15. foto natječaju “Smiješak…
čitajte!”
Natječaj nosi naziv Smiješak…Čitajte!
Cilj natječaja: putem fotografije istaknuti važnost te pizitivnu i zabavnu stranu čitanja i pismenosti.
ORGANIZATOR – Hrvatsko čitateljsko društvo (HČD).
SUDIONICI – Natjecati se mogu fotografi amateri iz Hrvatske bez obzira na dob, neovisno o tome jesu li
članovi Hrvatskog čitateljskog društva ili nisu. U natječaju ne mogu sudjelovati članovi organizacijskog odbora
natječaja.
TEMA – Radovi trebaju prikazivati osobu koja čita (knjigu, časopis, novine, strip, elektroničku knjigu, itd.).
NAČIN SUDJELOVANJA – Autori se pijavljuju samostalno. Potrebno je ispuniti prijavnicu.
Svaki autor može prijaviti najviše tri (3) rada. Radovi se šalju u digitalnom obliku, na e-mail hcd@hcd.hr
TEHNIKA I FORMAT – Fotografije trebaju biti u digitalnom obliku (računalno obrađene fotografije se ne
primaju). Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji. Radovi trebaju prikazivati osobu koja čita. Autori mogu
prijaviti radove prema sljedećim tehničkim zahtjevima: JPG10, 72dpl, najmanje 2400 piksela za dužu stranu.
BROJ RADOVA, OBILJEŽAVANJE, NAČIN SLANJA – Datoteke prijavljenih fotografija moraju biti označene
šifrom autora, rednim brojem, sukladno prijavnici (koja se prilaže radovima) te nazivom fotografije (npr:
knjiga_01_.jpg). Radovi zajedno s prijavnicom šalju se elektroničkom poštom.
OCJENJIVAČKI SUD – Ocjenjivački sud će činiti tri člana: dva člana HČD-a i vanjski član s iskustvom žiriranja
fotografija. Kriteriji za natječaj obuhvatit će maštovitost i kreativnost fotografskog rada te iskrenost doživljaja
autora, a prije svega spontanost i sposobnost prijenosa emocije i trenutka.
PROGLAŠENJE POBJEDNIKA – Ocjenjivački sud će proglasiti tri najuspješnije fotografije. Pobjednički radovi
biti će proglašeni 8. rujna 2020. godine na Međunarodni dan pismenosti, u sklopu Stručnog skupa kojeg
organizira HČD, u prostoru Školske knjige, Masarykova 28, Zagreb, a obavijest o tome biti će na mrežnoj
stranici HČD-a. Pobjednici će biti pozvani na proglašenje.
FORMIRANJE IZLOŽBE – Tri nagrađena rada izradit će se u formatu 50×70 cm na capafixu i priključiti se kao
dopuna dosadašnjoj izložbi Smiješak…čitajte! te tako i dalje putovati Hrvatskom. Svaka zainteresirana
knjižnica, škola, ustanova ili drugi adekvatan prostor može besplatno dobiti izložbu, s troškom slanja na novu
adresu postava.
KALENDAR – Natječaj je otvoren od 1. srpnja 2020. godine. Posljednji dan za prijem radova je 25.
kolovoza 2020. godine do ponoći i radovi primljeni do tog datuma i vremena ulaze u konkurenciju. Rezultati
natječaja biti će objavljeni 7. rujna 2020. na mrežnoj stranici HČD-a. U utorak 8. rujna 2020. na
Međunarodni dan pismenosti biti će uručene nagrade za prva tri nagrađena autora kao i tri pohvalnice za
pohvaljene fotografije.
Nagrađeni radovi biti će objavljeni na mrežnim stranicama HČD-a te se koristiti u promotivnim materijalima.
Autori radova dobit će besplatno članstvo u HČD-u za 2021. godinu, te HČD-ov poklon paket i naravno
diplomu za osvojeno mjesto u natječaju.

Pratite nas na društvenim mrežama!